RemoAge – Remote Support of Aged People

I RemoAge skal vi utvikle tjenester til folk som lider av alvorlige og kroniske sykdommer basert på eksisterende kunnskap fra forskning og utvikling. Målet er at brukerne skal få tilgang til den støtte de trenger for å kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Sammen med Pasientsentrert helsetjenesteteam bruker IKT til å bedre informasjonsflyten og samhandlingen innad i teamet, med eksternt helsepersonell og med pasientene. Pasientsentrert helsetjenesteteam er et tverrfaglige team med ansatte fra både Universitetssykehuset i Nord-Norge og henholdsvis Tromsø og Harstad kommuner. Teamet har ansvar for å følge opp pasienter med kroniske og/eller sammensatte lidelser som blir skrevet ut fra sykehuset for å gi et godt og mer helhetlig tjenestetilbud til denne pasientgruppen.

Vi har valgt å bruke nettbrett som kommunikasjonsverktøy. Videokonferanse over helsenettet blir brukt til direkte kommunikasjon, mens både filmer og bilder kan lagres på nettbrettet. Filmer og bilder brukes både for å konsultere andre medlemmer i det tverrfaglige teamet som ikke er til stede hos pasienten, for å vise pasienten hvordan for eksempel øvelser kan gjøres og for å følge og dokumentere utviklingen i pasientens tilstand over tid.

Erfaringer fra prosjektet viser at reiser for helsepersonell spares fordi færre medlemmer av teamet deltar på hjemmebesøk. Vi har også sett at pasienter har spart reiser til sykehuset fordi situasjonen kan avklares i pasientens hjem over videokonferanse med teamets lege eller annet helsepersonell. RemoAge-prosjektet har partnerne fra Sverige, Skottland og Norge. Alle partnerne vil utvikle tjenester tilpasset lokale forhold. Det fokuseres på at prosjektdeltakerne skal lære av hverandre. Det er også et mål at tjenestene som utvikles skal kunne overføres mellom landene.

Finansiering

The Northern Periphery and Arctic Programme (EU commission)

Partnere

  • The County Council of Norrbotten, Luleå, Sweden (Lead partner)
  • The Association of Local Authorities of Norrbotten, Luleå, Sweden
  • Luleå University of Technology, Luleå, Sweden
  • The Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, University Hospital of North Norway, Tromsø, Norway
  • The University of Stirling, Scotland
  • NHS Shetland, Scotland
  • NHS Western Isles, Scotland
  • National Association of Municipalities in the Faroe Isles, Föroya Kommunufelagid, Torshavn, Faroe Isles Ulster University, Science Research Institute, Smart Environments Research Group, Belfast, Northern Ireland

Assosierte partnere

  • National Association of Municipalities in the Faroe Isles, Föroya Kommunufelagid, Torshavn, Faroe Isles
  • Ulster University, Science Research Institute, Smart Environments Research Group, Belfast, Northern Ireland 

Hjemmeside

www.remoage.eu

Prosjektbeskrivelse

Sammen med Pasientsentrert helsetjenesteteam brukes IKT til å bedre informasjonsflyten og samhandlingen innad i teamet, med eksternt helsepersonell og med pasientene. Pasientsentrert helsetjenesteteam er et tverrfaglig team med ansvar for å følge opp pasienter med kroniske og/eller sammensatte lidelser som blir skrevet ut fra sykehuset for å gi et godt og mer helhetlig tjenestetilbud til denne pasientgruppen. 

 Vi har valgt å bruke nettbrett som kommunikasjonsverktøy. Videokonferanse over helsenettet blir brukt til direkte kommunikasjon, mens både filmer og bilder kan lagres på nettbrettet. Erfaringer fra prosjektet viser at reiser for helsepersonell spares fordi færre medlemmer av teamet deltar på hjemmebesøk. Vi har også sett at pasienter har spart reiser til sykehuset fordi situasjonen kan avklares i pasientens hjem over videokonferanse med teamets lege eller annet helsepersonell. RemoAge-prosjektet har partnerne fra Sverige, Skottland og Norge. Alle partnerne vil utvikle tjenester tilpasset lokale forhold. 

Mål

I RemoAge skal vi utvikle tjenester til folk som lider av alvorlige og kroniske sykdommer basert på eksisterende kunnskap fra forskning og utvikling. Målet er at brukerne skal få tilgang til den støtte de trenger for å kunne bo hjemme så lenge som mulig.