Kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi


Sammendrag av rapporten

Denne rapporten er en kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi for brukere, pårørende, helsepersonell og helse- og omsorgstjenestene. Med trygghets- og mestringsteknologi mener vi her lokaliseringsteknologi (GPS), elektronisk medisineringsstøte, elektroniske dørlåser, digitalt tilsyn, digitale trygghetsalarmer og responstjenester. Disse løsningene inngår i Helsedirektoratets anbefaling til kommunene som deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Rapportnummer

NSE-rapport 2021-02

Forfattere

Elin Breivik , Gunn Hilde Rotvold , Lene Steen Lindseth , Siri Bjørvig , Kamilla Michalsen