Kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi


Report Abstract

Denne rapporten er en kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi for brukere, pårørende, helsepersonell og helse- og omsorgstjenestene. Med trygghets- og mestringsteknologi mener vi her lokaliseringsteknologi (GPS), elektronisk medisineringsstøte, elektroniske dørlåser, digitalt tilsyn, digitale trygghetsalarmer og responstjenester. Disse løsningene inngår i Helsedirektoratets anbefaling til kommunene som deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Report number

NSE-report 2021-02

Authors

Elin Breivik , Gunn Hilde Rotvold , Lene Steen Lindseth , Siri Bjørvig , Kamilla Michalsen