logo

Elin Breivik

Bio

Elin Breivik is an economist and works as a researcher and project manager. She has worked at the centre since 1999. Previously, she lectured in Economics at Tromsø University College.

Elin's projects
Project title Year Theme Project management
eCAP (e-health Services for Child and Adolescent Psychiatry) 2015 - 2018 Elin Breivik
Evaluation of Electronic Multidose Drug Dispencing (eMD) 2017-2021 2018 - 2023 Services for health professionals
Trine Strand Bergmo
RemoAge – Remote Support of Aged People 2015 - 2018 Patient pathways
Elin Breivik
Knowledge summary: E-consultations 2018 - 2018 Citizen services
Elin Breivik
The need for new evaluation methods for eHealth and mHealth services – study of a dynamic concept for efficient trials 2021 - 2025 Citizen services
Eirik Årsand Meghan Bradway
Effects of Welfare Technology in Norway 2020 - 2022 Citizen services
Services for health professionals
Elin Breivik
Videokonsultasjoner i psykisk helsevern ved UNN BUPA - Ny kunnskap når videokonsultasjoner overtar for fysiske møter i psykisk helsevern (under Covid-19) 2020 - 2021 Services for health professionals
Monika Knudsen Gullslett
E-konsultasjon og sykemelding 2020 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet 2020 - 2024 Innbyggertjenester
Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Eirin Rødseth
Videokonsultasjoner i psykisk helsevern - Brukere og pårørendes erfaringer når videokonsultasjoner overtar for fysiske møter. 2021 - 2023 Pasientforløp
Monika Knudsen Gullslett
Digital samhandling mellom fastlege og hjemmetjenesten 2022 - 2023 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Elin Breivik
Evaluering av sykmelding over e-konsultasjoner 2023 - 2026 Trine Strand Bergmo
Elin's publications in Cristin
Title Year Category
Suitability of issuing sickness certifications in remote consultations during the COVID-19 pandemic. A mixed method study of GPs’ experiences 2023 Academic article
Implementing and Learning to Use Video Meetings in Mental Health Hospital Departments 2022 Academic lecture
Implementing and Learning to Use Video Meetings in Mental Health Hospital Departments. Therapists’ Experiences from Internal and External Meetings. A Qualitative Study 2022 Academic chapter/article/Conference paper
E-konsultasjon og sykmelding: Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien 2021 Lecture
E-konsultasjon og sykmelding - Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien 2021 Report
Kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi 2021 Report
Velferdsteknologi i norske kommuner: Hva er status? 2020 Academic lecture
Koronatiden kan tvinge kommunene til å bruke mer velferdsteknologi 2020 Interview
Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Spredning og implementering 2016-2019 2019 Lecture
Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram 2019 Report
eCAP: E-health Services for Child- and Adolescent Psychiatry 2018 Academic lecture
E-helsetjenester for barne- og ungdomspsykiatrien 2018 Lecture
E-health Services for Patient Centred Healthcare Teams 2017 Lecture
eCAP - eHealth Services for Child and Adolescent Psychiatry Using Multi Professional Collaboration 2017 Lecture
Comprehensive pulmonary rehabilitation in home-based online groups: A mixed method pilot study in COPD 2015 Academic article
RENEWING HEALTH Final Pilot Evaluation Norway. Version 1.2 Deliverable D11.7 2014 Report
Telemedisin i rutinedrift - Forutsetninger og tiltak 2011 Report
Benefits from telemedicine in Norway – An examination of available documentation 2006 Report
Gevinster av norsk telemedisin? 2006 Feature article
Kronikk: Gevinster av norsk telemedisin? 2006 Feature article
Gevinster av norsk telemedisin En gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon (utvidet versjon av Høykom-rapport nr. 1 2006) 2006 Report
Gevinster av norsk telemedisin? En gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon 2006 Poster
Benefits From Telemedicine In Norway; Lessons To Learn? 2006 Academic lecture
Nettbasert høreapparatjustering 2004 Report
Elin's project reports
Report no. Title Author(s)
2021 03 E-konsultasjon og sykmelding Eli Kristiansen, Elin Breivik, Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Paolo Zanaboni
2021 02 Kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi Elin Breivik, Gunn Hilde Rotvold, Lene Steen Lindseth, Siri Bjørvig, Kamilla Michalsen
2019 07 Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Elin Breivik, Gunn Hilde Rotvold, Elin Sundby Boysen
NST-rapport 2012 01 Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter Elin Breivik, Eli Arild, Ellen Rygh, Ellen K. Christiansen, Eva Skipenes, Jan-Hugo Olsen
NST-rapport 2010 10 Kartlegging av innovasjonspotensial i Helse Nord RHF 2010 Line Helen Linstad, Elin Breivik, Tove Normann, Wenche Poppe, Heidi Jacobsen, Ellen Christiansen, Eva Skipenes, Gerd Ersdal
NST-rapport 2000 05 Investeringer i videokonferanse innen dermatologi i Troms og Finnmark Elin Breivik, Trine Strand Bergmo
NST-rapport 2000 04 An economic evaluation of telemedicine in north-west Russia Elin Breivik, Trine Strand Bergmo
Elin's posters
Poster no. Title Author(s) Size
2018 07 Patient Centered Healthcare Teams Elin Breivik, Trine Strand Bergmo A2