Elin Breivik

Bio

Elin Breivik is an economist and works as a researcher and project manager. She has worked at the centre since 1999. Previously, she lectured in Economics at Tromsø University College.

Elin Breivik

email hidden; JavaScript is required

Tel: +47 481 54 808

Title: Senior Adviser

Department: Personal E-health


CRIStin profile

Elin's projects

Project title Year Theme Project management
eCAP (e-health Services for Child and Adolescent Psychiatry) 2015 - 2018 Elin Breivik
Evaluation of Electronic Multidose Drug Dispencing (eMD) 2017-2021 2018 - 2023 Services for health professionals
Trine Strand Bergmo
RemoAge – Remote Support of Aged People 2015 - 2018 Patient pathways
Elin Breivik
E-consultations 2018 - 2018 Citizen services
Elin Breivik
The need for new evaluation methods for eHealth and mHealth services – study of a dynamic concept for efficient trials 2019 - 2021 Citizen services
Eirik Årsand Meghan Bradway
Effects of Welfare Technology in Norway 2020 - 2022 Citizen services
Services for health professionals
Elin Breivik
Videokonsultasjoner i psykisk helsevern ved UNN BUPA - Ny kunnskap når videokonsultasjoner overtar for fysiske møter i psykisk helsevern (under Covid-19) 2020 - 2021 Services for health professionals
Monika Knudsen Gullslett
E-konsultasjon og sykemelding 2020 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
Videokonsultasjoner i psykisk helsevern - Brukere og pårørendes erfaringer når videokonsultasjoner overtar for fysiske møter. 2021 - 2022 Pasientforløp
Monika Knudsen Gullslett

Elin's publications in Cristin

Title Year Category
E-konsultasjon og sykmelding: Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien 2021 Lecture
E-konsultasjon og sykmelding - Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien 2021 Report
Kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi 2021 Report
Koronatiden kan tvinge kommunene til å bruke mer velferdsteknologi 2020 Interview
Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Spredning og implementering 2016-2019 2019 Lecture
Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram 2019 Report
eCAP: E-health Services for Child- and Adolescent Psychiatry 2018 Academic lecture
E-helsetjenester for barne- og ungdomspsykiatrien 2018 Lecture
E-health Services for Patient Centred Healthcare Teams 2017 Lecture
eCAP - eHealth Services for Child and Adolescent Psychiatry Using Multi Professional Collaboration 2017 Lecture
Comprehensive pulmonary rehabilitation in home-based online groups: A mixed method pilot study in COPD 2015 Academic article
RENEWING HEALTH Final Pilot Evaluation Norway. Version 1.2 Deliverable D11.7 2014 Report
Telemedisin i rutinedrift - Forutsetninger og tiltak 2011 Report
Benefits from telemedicine in Norway – An examination of available documentation 2006 Report
Gevinster av norsk telemedisin? 2006 Feature article
Kronikk: Gevinster av norsk telemedisin? 2006 Feature article
Gevinster av norsk telemedisin En gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon (utvidet versjon av Høykom-rapport nr. 1 2006) 2006 Report
Gevinster av norsk telemedisin? En gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon 2006 Poster
Benefits From Telemedicine In Norway; Lessons To Learn? 2006 Academic lecture
Nettbasert høreapparatjustering 2004 Report

Elin's project reports

Report no. Title Author(s)
2021 03 E-konsultasjon og sykmelding Eli Kristiansen, Elin Breivik, Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Paolo Zanaboni
2021 02 Kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi Elin Breivik, Gunn Hilde Rotvold, Lene Steen Lindseth, Siri Bjørvig, Kamilla Michalsen
2019 07 Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Elin Breivik, Gunn Hilde Rotvold, Elin Sundby Boysen
NST-rapport 2012 01 Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter Elin Breivik, Eli Arild, Ellen Rygh, Ellen K. Christiansen, Eva Skipenes, Jan-Hugo Olsen
NST-rapport 2010 10 Kartlegging av innovasjonspotensial i Helse Nord RHF 2010 Line Helen Linstad, Elin Breivik, Tove Normann, Wenche Poppe, Heidi Jacobsen, Ellen Christiansen, Eva Skipenes, Gerd Ersdal
NST-rapport 2000 05 Investeringer i videokonferanse innen dermatologi i Troms og Finnmark Elin Breivik, Trine Strand Bergmo
NST-rapport 2000 04 An economic evaluation of telemedicine in north-west Russia Elin Breivik, Trine Strand Bergmo

Elin's posters

Poster no. Title Author(s) Size
2018 07 Patient Centered Healthcare Teams Elin Breivik, Trine Strand Bergmo A2