logo

Paolo Zanaboni

Bio

Paolo Zanaboni er professor i telemedisin og e-helse og har jobbet ved senteret siden 2010. Hans forskningsinteresser omfatter:

  1. digitale helsetjenester for innbyggere (e-konsultasjon med fastlegen, digitalt innsyn i pasientjournal)
  2. telerehabilitering og avstandsoppfølging av pasienter med kroniske sykdommer
  3. bruk av e-helseintervensjoner for fysisk aktivitet og folkehelse
  4. adopsjon og diffusjon av telemedisin og e-helseintervensjoner

Forskningsprosjektene hans er ofte basert på gjennomføring av randomiserte kontrollerte studier (RCT) og helsetjenesteforskning. Han er med i forskergruppe Telemedisin og e-helse ved Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet og i forskergruppe Fysisk aktivitet og folkehelse på Idrettshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet.

Paolos prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Konsept for nasjonal e-helse monitor 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Gunn Hilde Rotvold
Metoder for å måle effekter av digitale innbyggertjenester 2016 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni
iTrain - Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie 2014 - 2021 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Continuous e-rehab - Bruk av telemedisin i rehabilitering av slagpasienter 2011 - 2019 Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni
ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT 2018 - 2023 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Nytteeffektene av digitale helsetjenester 2017 - 2018 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Innsyn i journal 2019 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
Samisk innsyn - Bruk og opplevelse av elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern for samisk befolkning 2020 - 2020 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Asbjørn Johansen Fagerlund
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen
Nye metoder for evaluering av digitale helsetjenester - e-helse og m-helse - en studie av et dynamisk konsept for effektive studier 2021 - 2025 Innbyggertjenester
Eirik Årsand Meghan Bradway
E-konsultasjon med fastlegen 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Paolo Zanaboni
E-konsultasjon og sykmelding 2020 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
NORDeHEALTH – Nordisk e-helse for pasienter: Ytelsesmåling og utvikling for fremtiden 2021 - 2023 Innbyggertjenester
Monika Johansen Asbjørn Johansen Fagerlund
FysBot - en chatbot på sosiale medier for å øke fysisk aktivitet 2022 - 2025 Innbyggertjenester
Dillys Larbi
Storskala implementering av e-konsultasjoner med fastlegen: en kombinert metode-evaluering av effektene på helsesystemet, fastlegene og pasienter 2022 - 2027 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni
Evaluering av sykmelding over e-konsultasjoner (SYKM2) 2023 - 2026 Tjenester for helsepersonell
Trine Strand Bergmo
Paolos publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Slik kan du finne motivasjon til å trene 2024 Interview
What do adults living with obesity want from a chatbot for physical activity? – a qualitative study 2024 Academic article
Patients' experiences with receiving sick leave certificates via remote consultations in Norway during the COVID-19 pandemic: a nationwide online survey 2024 Academic article
Digital hjemmeoppfølging og telerehabilitering for pasienter med KOLS 2024 Lecture
Adoption, acceptability and sustained use of digital interventions to promote physical activity among inactive adults: a mixed-method study 2024 Academic article
Bedre kvalitet i e-konsultasjoner 2023 Digital learning tools
Suitability of issuing sickness certifications in remote consultations during the COVID-19 pandemic. A mixed method study of GPs’ experiences 2023 Academic article
Digital hjemmeoppfølging og telerehabilitering for pasienter med KOLS 2023 Lecture
Langsiktig telerehabilitering eller egentrening hjemme for pasienter med KOLS 2023 Academic lecture
Nasjonalt senter for e-helseforskning. Funn fra forskning om pasientes innsyn i journal og e-konsultasjoner med fastlegen på Helsenorge 2023 Academic lecture
Digital health services for respiratory patients in Norway 2023 Academic lecture
Did granting patients access to the electronic health records change the writing of clinicians? 2023 Poster
Kolspasienten Gro fikk hjemmetrening: – Formen ble bedre, jeg klarte mer, fikk bedre vaner, gikk ned i vekt og følte meg ivaretatt 2023 Interview
Journal Club on "Long-Term Telerehabilitation or Unsupervised Training at Home for Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Randomised Controlled Trial" 2023 Academic lecture
Funn fra forskning om tekstbaserte e-konsultasjoner i Helsenorge 2023 Academic lecture
Exploring Obese Adults' Preferences for a Physical Activity Chatbot: Qualitative Study 2023 Abstract
Feasibility of telerehabilitation for heart failure patients inaccessible for outpatient rehabilitation 2023 Academic article
Users' Experiences With Online Access to Electronic Health Records in Mental and Somatic Health Care: Cross-Sectional Study 2023 Academic article
General Practitioners’ Experiences With Potentials and Pitfalls of Video Consultations in Norway During the COVID-19 Lockdown: Qualitative Analysis of Free-Text Survey Answers 2023 Academic article
Mange var skeptiske, men hvordan gikk det egentlig da psykisk syke fikk elektronisk innsyn i egen pasientjournal? 2023 Interview
Older patients' experiences of access to and use of e-consultations with the general practitioner in Norway: an interview study 2023 Academic article
Presentasjon av E-helseforskning 2022 Lecture
Patients’ online access to psychiatric records: Providers’ experiences 2022 Abstract
Perceived Autonomy Support in Telerehabilitation by People With Chronic Respiratory Disease: A Mixed Methods Study 2022 Academic article
Long-term Telerehabilitation or Unsupervised Training at Home for Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease A Randomized Controlled Trial 2022 Academic article
Digital interventions to promote physical activity among inactive adults: A study protocol for a hybrid type I effectiveness-implementation randomized controlled trial 2022 Academic article
mHealth interventions to reduce maternal and child mortality in Sub-Saharan Africa and Southern Asia: A systematic literature review 2022 Academic literature review
Impact on patient-provider relationship and documentation practices when mental health patients access their electronic health records online: a qualitative study among health professionals in an outpatient setting 2022 Academic article
Cardiorenal syndrome and the association with fitness: Data from a telerehabilitation randomized clinical trial 2022 Academic article
Telerehabilitation for chronic respiratory disease: a randomised controlled equivalence trial 2021 Academic article
Community Participation by People with Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2021 Academic article
Under pandemien: Pasienter fornøyde med å få sykmelding uten fysisk oppmøte 2021 Interview
E-konsultasjon og sykmelding - Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien 2021 Report
Norske erfaringer med videokonsultasjoner med fastlegen under pandemien 2021 Academic lecture
E-konsultasjon og andre digitale tjenester med fastlegen: erfaringer og effekter for pasienter og helsetjenesten 2021 Academic lecture
Folk i nord kan bli mer aktive med ONWARDS 2021 Interview
Elektronisk innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern: Helsepersonells erfaringer 2021 Academic article
Suitability of Video Consultations During the COVID-19 Pandemic Lockdown: Cross-sectional Survey Among Norwegian General Practitioners 2021 Academic article
Telerehabilitation for chronic respiratory disease 2021 Academic literature review
Feasibility of a home-based telerehabilitation exercise program for heart failure patients - a prospective randomized controlled trial 2020 Academic lecture
Patients’ use and experiences with e-consultation and other digital health services with their general practitioner in Norway: results from an online survey 2020 Academic article
Methods and measures used to evaluate patient-operated mobile health interventions: Scoping literature review 2020 Academic literature review
Reading your electronic health record can put you in control 2020 Interview
Patient use and experience with online access to electronic health records in Norway: Results from an online survey 2020 Academic article
Folk får bedre kontroll på helsa når de ser journalen sin 2020 Interview
Healthcare personnels’ experience with patients’ online access to electronic health records: Differences between professions, regions, and somatic and psychiatric healthcare. 2019 Academic article
Long-term exercise maintenance via telerehabilitation for people with COPD. Feasibility, effectiveness, benefits and challenges 2019 Doctoral dissertation
Health Professionals' Experience with Patients Accessing Their Electronic Health Records: Results from an Online Survey 2019 Academic article
Seasonal variations in objectively assessed physical activity among people with COPD in two Nordic countries and Australia: a cross-sectional study 2019 Academic article
General practitioners’ perceptions towards the use of digital health services for citizens in primary care: a qualitative interview study 2019 Academic article
Group-Based Individualized Comprehensive Core Stability Intervention Improves Balance in Persons With Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Trial 2019 Academic article
Hjemmeovervåkning for KOLS-pasienter kan gi færre innleggelser 2018 Interview
Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer 2018 Briefs
E-konsultasjon—fastlegens erfaringer 2018 Briefs
Forny resept—fastlegens erfaringer 2018 Briefs
Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer 2018 Briefs
Bruk av e-konsultasjon mellom pasient og fastlege 2018 Briefs
Digital dialog—pasientenes erfaringer 2018 Briefs
Digital dialog—fastlegekontorenes erfaringer 2018 Briefs
Telerehabilitation for chronic respiratory disease 2018 Academic article
Methods to Evaluate the Effects of Internet-Based Digital Health Interventions for Citizens: Systematic Review of Reviews 2018 Academic literature review
Telerehabilitation versus traditional centre- based pulmonary rehabilitation for people with chronic respiratory disease: protocol for a randomised controlled trial 2018 Academic article
Telemonitoring in chronic obstructive pulmonary disease (chromed) a randomized clinical trial 2018 Academic article
Implementation of telemedicine in Norway and potential for successful integration in Helseplattformen 2017 Lecture
Impact of Patient Accessible EHRs – An Interactive Workshop to Share Experiences and Explore Evaluation Approaches 2017 Lecture
Exploring factors associated with the uneven utilization of telemedicine in Norway: a mixed methods study 2017 Academic article
TelerehabiliteringTelerehabilitation 2017 Briefs
Effekter av digitale innbyggertjenester 2017 Report
Bruk av videokommunikasjon i hverdagsrehabilitering – utprøving og erfaring 2017 Academic article
Long-term exercise maintenance in COPD via telerehabilitation: a two-year pilot study 2017 Academic article
The opportunity to evaluate the impact of our changing health care system through archetypes and reinforced use of medical coding 2016 Poster
Konsept for nasjonal e-helsemonitor 2016 Report
Are physical activity and benefits maintained after long-term telerehabilitation in COPD? 2016 Academic article
The opportunity to evaluate the impact of our changing health care system through archetypes and reinforced use of medical coding 2016 Abstract
Innovative Physiotherapy and Continuity of Care in People with Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Trial and a Qualitative Study 2016 Academic article
Maintenance of physical activity and health outcomes after long-term telerehabilitation in COPD 2016 Academic lecture
Randomised controlled trial of telemonitoring with addition of daily forced oscillation in older people with COPD and co-morbidity 2016 Academic lecture
Telerehabilitation 2016 Lecture
Telerehabilitering 2016 Academic lecture
Strengthening EU policies in support of ICT for development: Results from a survey of
ICT experts 2016 Academic article
Adoption of routine telemedicine in Norwegian hospitals: progress over 5 years 2016 Academic article
Long-term integrated telerehabilitation of COPD Patients: A multicentre randomised controlled trial (iTrain) 2016 Academic article
Information and communications technologies in low and middle-income countries: Survey results on economic development and health 2016 Academic article
Adherence and factors affecting satisfaction in long-term telerehabilitation for patients with chronic obstructive pulmonary disease: a mixed methods study 2016 Academic article
Telerehabilitation and self-management. Experiences from a long-term maintenance exercise program for COPD patients 2015 Lecture
Lung function assessed by home Forced Oscillation and self reported symptoms during COPD exacerbations 2015 Poster
Long-term exercise maintenance in COPD via telerehabilitation: effects from a 2-year pilot study 2015 Lecture
Adherence and factors affecting satisfaction in long-term telerehabilitation for COPD patients 2015 Poster
Clinical trials for elderly patients with multiple diseases (CHROMED): a pilot study 2014 Poster
Adoption of Routine Telemedicine in Norway. An overview of activities from 2009 to 2011. 2014 Report
Adoption of routine telemedicine in Norway: The current picture 2014 Academic article
Long-term telerehabilitation of COPD patients in their homes: interim results from a pilot study in Northern Norway 2013 Lecture
Long-term telerehabilitation of COPD patients in their homes: interim results from a pilot study in Northern Norway 2013 Academic article
Cost-Utility Analysis of the EVOLVO Study on Remote Monitoring for Heart Failure Patients With Implantable Defibrillators: Randomized Controlled Trial 2013 Academic article
Remote monitoring in heart failure patients with implantable defibrillator: reduces healthcare utilization and improves quality of care 2012 Abstract
Remote Monitoring Reduces Healthcare Utilization and Improves Quality of Care in Heart Failure Patients with Implantable Defibrillators: The EVOLVO (Evolution of Management Strategies of Heart Failure Patients with Implantable Defibrillators) Study 2012 Academic article
Long-running telemedicine networks delivering humanitarian services: experience, performance and scientific output 2012 Academic article
Comparative performance of seven long-running telemedicine networks delivering humanitarian services 2012 Academic article
Healthcare Continuity From Hospital to Territory in Lombardy: TELEMACO Project 2012 Academic article
Adoption of telemedicine: from pilot stage to routine delivery 2012 Academic article
Evaluation of telemonitoring for heart failure patients with implantable defibrillators: The EVOLVO (Evolution of Management Strategies of Heart Failure Patients with Implantable Defibrillators) Study 2012 Lecture
The EVOLVO Study: Remote Monitoring in Heart Failure Patients with Implantable Defibrillator 2012 Lecture
CV4 Evaluation of Telemonitoring for Heart Failure Patients With Implantable Defibrillators: The Evolvo (Evolution of Management Strategies of Heart Failure Patients With Implantable Defibrillators) Study 2012 Academic article
Institutionalizing Telemedicine Applications: The Challenge of Legitimizing Decision-Making 2011 Academic article
Telemaco Project: Telemedicine for the Small Town Halls in Lombardy Region 2011 Lecture
Introduction of a telemonitoring service for patients affected by Chronic Heart Failure 2009 Academic anthology/Conference proceedings
Assessment and analysis of territorial experiences in digital tele-echocardiography 2009 Academic article
Systematic Review of Telemedicine Services for Patients Affected by COPD 2009 Academic article
Assessment of a telemedicine innovation in cardiology 2009 Academic article
Teleconsultation service to improve healthcare in rural areas: acceptance, organizational impact and appropriateness 2009 Academic article
Assessment models for telemedicine services in National Health Systems 2008 Lecture
A cognitive map to design a performance-oriented RIS-PACS 2008 Academic article
Assessment models for telemedicine services in National Health Systems 2008 Academic article
Assessment of a remote monitoring system for implantable cardioverter defibrillators 2008 Academic article
Entrepreneurial opportunities in telemedicine 2007 Lecture
Assessment of a telemedicine innovation in cardiology 2007 Lecture
A cognitive map to design a performance-oriented RIS-PACS 2006 Lecture
Paolos prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2021 03 E-konsultasjon og sykmelding Eli Kristiansen, Elin Breivik, Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Paolo Zanaboni
2017 02 Effekter av digitale innbyggertjenester Paolo Zanaboni, Thomas Roger Schopf, Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Nils Kolstrup, Elin Johnsen
2016 10 Konsept for nasjonal e-helsemonitor Gunn Hilde Rotvold, Line Helen Linstad, Rune Pedersen, Paolo Zanaboni, Hege Andreassen, Inger Marie Holm
NST-rapport 2014 03 Adoption of Routine Telemedicine in Norway Undine Knarvik, Paolo Zanaboni, Richard Wootton
Paolos faktaark
Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2021 01 Pasienter opplever bedre behandling med digital legetime Paolo Zanaboni Asbjørn Johansen Fagerlund
2018 07 Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 06 E-konsultasjon—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 05 Forny resept—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 04 Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 03 Bruk av e-konsultasjon mellom pasient og fastlege Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2018 02 Digital dialog—pasientenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Asbjørn Johansen Fagerlund
2018 01 Digital dialog—fastlegekontorenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2017 01 Telerehabilitering Paolo Zanaboni
2016 01 Muligheter og utfordringer ved bruk av videokonsultasjoner i primærhelsetjenesten Paolo Zanaboni Asbjørn Johansen Fagerlund
Paolos presentasjoner
Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2017.05.11 Implementering av e-helsetjenester i Helse Midt-Norge og potensiale for integrering i Helseplattformen Søkekonferansen Paolo Zanaboni, Monika Johansen, Trine Strand Bergmo
2017.05.11 VerDig II - Verdiskapende Digitale samhandlingsløsninger i pasientens helsetjeneste Søkekonferansen Gro Berntsen, Paolo Zanaboni, Gunn Hilde Rotvold, Anne Torill Nordsletta, et al.