Paolo Zanaboni

Bio

Paolo Zanaboni er seniorforsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Han har jobbet ved senteret siden 2010. Han har doktorgrad i teknisk ledelse, med en avhandling som fokuserte på utbredelse av telemedisin. Hans forskningsinteresser er e-helse, telemedisin, velferdsteknologi, kroniske sykdommer, rehabilitering, fysisk aktivitet og helseteknologivurdering. Et av temaene som er av spesiell interesse er rutinemessig bruk av telemedisinske tjenester.

Han er involvert i en rekke forskningsprosjekter innen telerehabilitering og hjemmebasert opplæring for kroniske pasienter. Han har for eksempel ledet en randomisert, kontrollert multisenterstudie (iTrain) av hjemmerehabilitering for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Han er med i forskergruppen fysisk aktivitet og folkehelse på idrettshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet.

Paolo Zanaboni

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 915 54 636

Stilling: Seniorforsker

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil

Paolos prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Konsept for nasjonal e-helse monitor 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Gunn-Hilde Rotvold
Metoder for å måle effekter av digitale innbyggertjenester 2016 - 2017 Helsedata
Paolo Zanaboni
iTrain-study - Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Continuous e-rehab - Bruk av telemedisin i rehabilitering av slagpasienter 2011 - 2019 Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni
ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT 2018 - 2021 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Nytteeffektene av digitale helsetjenester 2017 - 2018 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Innsyn i journal 2019 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
Samisk innsyn - Bruk og opplevelse av elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern for samisk befolkning 2020 - 2020 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Asbjørn Johansen Fagerlund
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen

Paolos publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Healthcare personnels’ experience with patients’ online access to electronic health records: Differences between professions, regions, and somatic and psychiatric healthcare. 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Long-term exercise maintenance via telerehabilitation for people with COPD. Feasibility, effectiveness, benefits and challenges 2019 RAPPORT
Health Professionals' Experience with Patients Accessing Their Electronic Health Records: Results from an Online Survey 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Seasonal variations in objectively assessed physical activity among people with COPD in two Nordic countries and Australia: a cross-sectional study 2019 TIDSSKRIFTPUBL
General practitioners’ perceptions towards the use of digital health services for citizens in primary care: a qualitative interview study 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Group-Based Individualized Comprehensive Core Stability Intervention Improves Balance in Persons With Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Trial 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Hjemmeovervåkning for KOLS-pasienter kan gi færre innleggelser 2018 MEDIEBIDRAG
Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer 2018 INFORMASJONSMATR
E-konsultasjon—fastlegens erfaringer 2018 INFORMASJONSMATR
Forny resept—fastlegens erfaringer 2018 INFORMASJONSMATR
Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer 2018 INFORMASJONSMATR
Bruk av e-konsultasjon mellom pasient og fastlege 2018 INFORMASJONSMATR
Digital dialog—pasientenes erfaringer 2018 INFORMASJONSMATR
Digital dialog—fastlegekontorenes erfaringer 2018 INFORMASJONSMATR
Telerehabilitation for chronic respiratory disease 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Methods to Evaluate the Effects of Internet-Based Digital Health Interventions for Citizens: Systematic Review of Reviews 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Telerehabilitation versus traditional centre- based pulmonary rehabilitation for people with chronic respiratory disease: protocol for a randomised controlled trial 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Telemonitoring in chronic obstructive pulmonary disease (chromed) a randomized clinical trial 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Implementation of telemedicine in Norway and potential for successful integration in Helseplattformen 2017 FOREDRAG
Impact of Patient Accessible EHRs – An Interactive Workshop to Share Experiences and Explore Evaluation Approaches 2017 FOREDRAG
Exploring factors associated with the uneven utilization of telemedicine in Norway: a mixed methods study 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Telerehabilitering 2017 INFORMASJONSMATR
Effekter av digitale innbyggertjenester 2017 RAPPORT
Bruk av videokommunikasjon i hverdagsrehabilitering – utprøving og erfaring 2017 TIDSSKRIFTPUBL
The opportunity to evaluate the impact of our changing health care system through archetypes and reinforced use of medical coding 2016 FOREDRAG
Konsept for nasjonal e-helsemonitor 2016 RAPPORT
Are physical activity and benefits maintained after long-term telerehabilitation in COPD? 2016 TIDSSKRIFTPUBL
The opportunity to evaluate the impact of our changing health care system through archetypes and reinforced use of medical coding 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Innovative Physiotherapy and Continuity of Care in People with Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Trial and a Qualitative Study 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Maintenance of physical activity and health outcomes after long-term telerehabilitation in COPD 2016 FOREDRAG
Clinical trials for elderly patients with multiple diseases (CHROMED): a pilot study 2014 FOREDRAG
Telerehabilitation and self-management. Experiences from a long-term maintenance exercise program for COPD patients 2015 FOREDRAG
Lung function assessed by home Forced Oscillation and self reported symptoms during COPD exacerbations 2015 FOREDRAG
Randomised controlled trial of telemonitoring with addition of daily forced oscillation in older people with COPD and co-morbidity 2016 FOREDRAG
Telerehabilitation 2016 FOREDRAG
Telerehabilitering 2016 FOREDRAG
Strengthening EU policies in support of ICT for development: Results from a survey of
ICT experts 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Adoption of routine telemedicine in Norwegian hospitals: progress over 5 years 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Long-term integrated telerehabilitation of COPD Patients: A multicentre randomised controlled trial (iTrain) 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Information and communications technologies in low and middle-income countries: Survey results on economic development and health 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Long-term exercise maintenance in COPD via telerehabilitation: a two-year pilot study 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Adherence and factors affecting satisfaction in long-term telerehabilitation for patients with chronic obstructive pulmonary disease: a mixed methods study 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Introduction of a telemonitoring service for patients affected by Chronic Heart Failure 2009 BOK
A cognitive map to design a performance-oriented RIS-PACS 2006 FOREDRAG
Entrepreneurial opportunities in telemedicine 2007 FOREDRAG
Assessment of a telemedicine innovation in cardiology 2007 FOREDRAG
Assessment models for telemedicine services in National Health Systems 2008 FOREDRAG
Telemaco Project: Telemedicine for the Small Town Halls in Lombardy Region 2011 FOREDRAG
Evaluation of telemonitoring for heart failure patients with implantable defibrillators: The EVOLVO (Evolution of Management Strategies of Heart Failure Patients with Implantable Defibrillators) Study 2012 FOREDRAG
The EVOLVO Study: Remote Monitoring in Heart Failure Patients with Implantable Defibrillator 2012 FOREDRAG
Long-term telerehabilitation of COPD patients in their homes: interim results from a pilot study in Northern Norway 2013 FOREDRAG
Long-term exercise maintenance in COPD via telerehabilitation: effects from a 2-year pilot study 2015 FOREDRAG
Adoption of Routine Telemedicine in Norway. An overview of activities from 2009 to 2011. 2014 RAPPORT
Adherence and factors affecting satisfaction in long-term telerehabilitation for COPD patients 2015 FOREDRAG
A cognitive map to design a performance-oriented RIS-PACS 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Assessment models for telemedicine services in National Health Systems 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Assessment of a remote monitoring system for implantable cardioverter defibrillators 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Assessment and analysis of territorial experiences in digital tele-echocardiography 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Systematic Review of Telemedicine Services for Patients Affected by COPD 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Assessment of a telemedicine innovation in cardiology 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Teleconsultation service to improve healthcare in rural areas: acceptance, organizational impact and appropriateness 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Adoption of routine telemedicine in Norway: The current picture 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Long-term telerehabilitation of COPD patients in their homes: interim results from a pilot study in Northern Norway 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Cost-Utility Analysis of the EVOLVO Study on Remote Monitoring for Heart Failure Patients With Implantable Defibrillators: Randomized Controlled Trial 2013 TIDSSKRIFTPUBL
CV4 Evaluation of Telemonitoring for Heart Failure Patients With Implantable Defibrillators: The Evolvo (Evolution of Management Strategies of Heart Failure Patients With Implantable Defibrillators) Study 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Remote monitoring in heart failure patients with implantable defibrillator: reduces healthcare utilization and improves quality of care 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Remote Monitoring Reduces Healthcare Utilization and Improves Quality of Care in Heart Failure Patients with Implantable Defibrillators: The EVOLVO (Evolution of Management Strategies of Heart Failure Patients with Implantable Defibrillators) Study 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Long-running telemedicine networks delivering humanitarian services: experience, performance and scientific output 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Comparative performance of seven long-running telemedicine networks delivering humanitarian services 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Healthcare Continuity From Hospital to Territory in Lombardy: TELEMACO Project 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Adoption of telemedicine: from pilot stage to routine delivery 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Institutionalizing Telemedicine Applications: The Challenge of Legitimizing Decision-Making 2011 TIDSSKRIFTPUBL

Paolos prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2017 02 Effekter av digitale innbyggertjenester Paolo Zanaboni, Thomas Roger Schopf, Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Nils Kolstrup, Elin Johnsen
2016 10 Konsept for nasjonal e-helsemonitor Gunn-Hilde Rotvold, Line Helen Linstad, Rune Pedersen, Paolo Zanaboni, Hege Andreassen, Inger Marie Holm

Paolos faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2018 07 Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 06 E-konsultasjon—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 05 Forny resept—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 04 Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 03 Bruk av e-konsultasjon mellom pasient og fastlege Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2018 02 Digital dialog—pasientenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Asbjørn Johansen Fagerlund
2018 01 Digital dialog—fastlegekontorenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2017 01 Telerehabilitering Hanne Hoaas Paolo Zanaboni