logo

Continuous e-rehab - Bruk av telemedisin i rehabilitering av slagpasienter

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet undersøker hvilket rehabiliteringstilbud pasienter får etter behandling i slagenheten og hvilke muligheter bruk av telemedisinske løsninger gir for å forbedre rehabiliteringen.

Den første delen av prosjektet består av en samtykkebasert oppfølgingsstudie av slagpasienter innlagt på slagenheten i UNN Tromsø. Målet er å finne ut mer om dagens tilbud og på hvilken områder det er størst forbedringspotensiale. Rehabiliteringstilbud og oppfølging av pasienter med hjerneslag kartlegges på grunnlag av data fra slagregisteret, epikriser fra oppholdet og et selvutviklet spørreskjema.

Den andre delen av prosjektet består av en klinisk studie, der Norsk grunntest for afasi skal valideres for bruk via videokonferanse og sammenlignes mot vanlig ansikt-til-ansikt bruk. Denne studien gjennomføres i samarbeid med logopedene ved UNN Tromsø.

Mål

Målet med studien er å finne ut om telemedisinske kommunikasjonsløsninger kan bidra til effektivisere rehabiliteringstilbud til pasienter som har hatt slag.

Metode

Prosjektet består av tre delprosjekter:

Delprosjekt I: kartlegging av rehabiliteringstilbud og oppfølging av pasienter med hjerneslag.

Rehabiliteringstilbudet pasientene får de første tre måneder etter utskrivelsen kartlegges gjennom data fra slagregisteret ved UNN Tromsø og epikriser fra oppholdet. Data kombineres med et spørreskjema om rehabiliteringstilbudet pasienten har fått etter utskrivning. Dette sammenlignes med anbefalinger i nasjonal veileder for slagbehandling og individuelle anbefalinger gitt ved utskrivelse av pasienten fra slagenheten.

Delprosjekt IIa: Tele Logopedi. Test av gjennomførbarhet av Norsk grunntest for afasi ved bruk via videokonferanse. Studien skal rekruttere 24 pasienter.

Delprosjekt IIb: Kvalitative intervju av testede pasienter og logopeder. Intervjuene skal gjennomføres samtidig med testing. Målet er å gjennomføre ca. 10-12 intervju (2-3 intervju med logopeder og 8-9 intervju med pasienter).