logo

Konsept for nasjonal e-helsemonitor

Sammendrag av rapporten

Formålet med denne rapporten er å gi en begrunnet anbefaling av konsept for en nasjonal e-helsemonitor og forvaltningsmodell for denne. Rapporten inneholder en definisjon av e-helse tilpasset norsk kontekst og en identifikasjon av sentrale målgrupper for en nasjonal e-helsemonitor. Det er gjort en vurdering og en prioritering av aktuelle måleområder, sett opp mot gjeldende politiske føringer. Behovet for produksjon av nye data er også vurdert. Det gis videre en oversikt over erfaringer fra andre, sammenlignbare land på målinger innen e-helsefeltet.

Prosjektet er et samarbeid med Direktoratet for e-helse.