logo

NORDeHEALTH – Nordisk e-helse for pasienter: Ytelsesmåling og utvikling for fremtiden

Prosjektbeskrivelse

NORDeHEALTH tar sikte på å identifisere utfordringer og muligheter innen digitalisering av helsetjenester, spesielt når nasjonale portaler blir implementert for å gi pasienter nettbasert tilgang til elektroniske helsejournaler (PAEHR) og øke egenadministrasjon og åpenhet innen helse og omsorg. Målet er å muliggjøre videre digitalisering av den offentlige helsesektoren ved å gi konkret tilbakemelding til nasjonale myndigheter i hvert land, gi retningslinjer og rammeverk for design, implementering og evaluering av personlige e-helsetjenester (PeHS).

NORDeHEALTH work packages
NORDeHEALTH arbeidspakker

NORDeHEALTH er et internasjonalt prosjekt ledet av Uppsala universitet i Sverige. Andre partnere i prosjektet, i tillegg til Nasjonalt senter for e-helseforskning, er TalTech, Högskolan i Skövde, Karlstads universitet, Aalto-universitetet, Örebro universitet og OpenNotes.

Nasjonalt senter for e-helseforskning er ansvarlig for WP 4a: Pasienttilgang til notater innen psykisk helse. Vi bidrar også til innsamling og analyse av data i de andre arbeidspakkene.

Mål

Målet med arbeidspakke 4a Pasienttilgang til notater innen psykisk helse, ledet av E-helseforskning, er å studere utfordringene og følgene som oppleves av helsearbeidere innen psykisk helse i forbindelse med PAEHR. Dette involverer følger i forholdet mellom pasienten og leverandøren, dokumentasjonspraksis – inkludert praksis brukt av helsearbeidere for å skjule informasjon som de anser som skadelig.

Videre vil vi undersøke erfaringer som pasienter innen psykisk helse har med å lese pasientjournalen sin, deres syn på informasjonssikkerhet og personvern og deres ønsker for flere funksjoner.

Vi vil se på disse emnene i tilknytning til de ulike funksjonene i elektroniske pasientjournaler i Norge, Finland og Sverige. Hva er fordelene og utfordringene med pasientjournalfunksjoner som brukes i forskjellige land, og hva kan forbedres?

Metode

WP 4a Pasienttilgang til notater innen psykisk helse vil bli undersøkt gjennom:

  1. Dybdeintervjuer med 5–10 helsearbeidere innen psykisk helse i Norge, Finland og Sverige.
  2. Spørreundersøkelse av pasienter innen psykisk helse.

Nasjonale NORDeHEALTH-undersøkelser

Per 24. januar 2022 er nasjonale NORDeHEALTH-undersøkelser blitt publisert i Sverige, Norge, Estland og Finland. Hvem som helst kan logge seg på i sin respektive nasjonale pasientportal. I Norge blir undersøkelsen gjennomført gjennom nettportalen Helsenorge.no/pasientjournal. Vi håper både å kunne lære mer om hvordan pasienter bruker tilgangen til sin elektroniske pasientjournal og hva de ønsker seg i fremtiden. Vi vil også være i en unik posisjon til å sammenligne svarene fra de forskjellige landene og lære fra hverandre.