Asbjørn Johansen Fagerlund

Bio

Asbjørn Johansen Fagerlund er forsker ved nasjonalt senter for e-helseforskning. Han har jobbet ved senteret siden 2017. Han har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt effekten av transkraniell likestrømstimulering på smerte, både klinisk og eksperimentelt. Han var ferdig utdannet psykolog ved universitetet i Tromsø i 2011, og  Ph.D i helsevitenskap fra samme sted i 2015. Han har erfaring fra klinisk arbeid. Fagerlund sine forskningsinteresser omhandler bla.a. anvendelse teknologi for å forbedre helsetjenester, non-invasiv hjernestimulering, nevrovitenskap, behandling av langvarige smertetilstander og klinisk psykologi.

Asbjørn Johansen Fagerlund

Telefon: 976 04 709

Stilling: Forsker

Avdeling: Helhetlige pasientforløp