Asbjørn Johansen Fagerlund

Bio

Asbjørn Johansen Fagerlund er forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Han har jobbet ved senteret siden 2017. Han har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt effekten av transkraniell likestrømstimulering på smerte, både klinisk og eksperimentelt. Han var ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø i 2011, og ph.d. i helsevitenskap fra samme sted i 2015. Han har erfaring fra klinisk arbeid. Fagerlund sine forskningsinteresser omhandler bl.a. anvendelse av teknologi for å forbedre helsetjenester, non-invasiv hjernestimulering, nevrovitenskap, behandling av langvarige smertetilstander og klinisk psykologi.

Asbjørn Johansen Fagerlund

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 976 04 709

Stilling: Forsker

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


CRIStin-profil

Asbjørns prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Sosial, digital kontakt 2016 - 2018 Innbyggertjenester
Asbjørn Johansen Fagerlund
Nytteeffektene av digitale helsetjenester 2017 - 2018 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Persontilpasset beslutningsstøtte for pasienter med kroniske smerter 2019 - 2021 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Innsyn i journal 2019 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
Samisk innsyn - Bruk og opplevelse av elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern for samisk befolkning 2020 - 2020 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Asbjørn Johansen Fagerlund
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen
The impact of clinical management on implementation of a structured Electronic Health Record 2019 - 2022 Patient pathways
Health data
Services for health professionals
Kristian Malm-Nicolaisen
Implementering av tverr-organisatorisk EPJ-evaluering av plattformtilnærminger 2020 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Asbjørn Johansen Fagerlund

Asbjørns publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
User-centred Design of a Mobile Application for Chronic Pain Management 2020 Academic article
The association between health information seeking on the internet and physician visits (The Seventh Tromsø Study - Part 4): Population-based questionnaire study 2020 Academic article
Online contact with the doctor’s office shortens the patient queue 2019 Interview
Open or Closed: Investigating two different EHR platform approaches 2019 Academic lecture
Open or Closed: A project proposal for investigating two different EHR platform approaches 2019 Article in business/trade/industry journal
Sosial digital kontakt – et år etter. Mobilisering mot ensomhet blant eldre. Faktaark. 2019 Briefs
Nettkontakt med legekontoret korter ned pasientkøen Online contact with the doctor’s office shortens the patient queue 2019 Interview
Blame it on the weather? The association between pain in fibromyalgia, relative humidity, temperature and barometric pressure 2019 Academic article
Sosial digital kontakt - et år etter. Mobilisering mot ensomhet blant eldre 2019 Report
General practitioners’ perceptions towards the use of digital health services for citizens in primary care: a qualitative interview study 2019 Academic article
Eldre og teknologi: Å få hjelp fra familien er ofte ikke den beste løsningen 2018 Interview
Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer 2018 Briefs
E-konsultasjon—fastlegens erfaringer 2018 Briefs
Forny resept—fastlegens erfaringer 2018 Briefs
Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer 2018 Briefs
Digital dialog—pasientenes erfaringer 2018 Briefs
Sosial digital kontakt - Mobilisering mot ensomhet blant eldre 2018 Report
No effect of 2mA anodal tDCS over the M1 on performance and practice effect on Grooved Pegboard Test and Trail Making Test B 2015 Academic article
tDCS for clinical use. Let’s not throw the baby out with the bath water 2015 Website (informational material)
Transcranial direct current stimulation as a treatment for patients with fibromyalgia: a randomized controlled trial 2015 Academic article
The effect of transcranial direct current stimulation on experimentally induced heat pain 2014 Academic article
Transkranial likestrømsstimulering ved kroniske smerter 2013 Academic literature review
Transcranial direct current stimulation – en behandlingsmetode ved depresjon og Alzheimers sykdom også i Norge? 2013 Academic literature review
The short-term effect of single-session transcranial direct current stimulation (tDCS) on heat pain intensity in healthy subjects 2012 Poster

Asbjørns prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 02 Sosial digital kontakt – et år etter Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm
2018 02 Sosial digital kontakt Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm

Asbjørns faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2019 02 Sosial digital kontakt – et år etter Asbjørn Johansen Fagerlund
2018 07 Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 06 E-konsultasjon—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 05 Forny resept—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 04 Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 02 Digital dialog—pasientenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Asbjørn Johansen Fagerlund
2016 01 Muligheter og utfordringer ved bruk av videokonsultasjoner i primærhelsetjenesten Paolo Zanaboni Asbjørn Johansen Fagerlund