Asbjørn Johansen Fagerlund

Bio

Asbjørn Johansen Fagerlund er forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Han har jobbet ved senteret siden 2017. Han har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt effekten av transkraniell likestrømstimulering på smerte, både klinisk og eksperimentelt. Han var ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø i 2011, og ph.d. i helsevitenskap fra samme sted i 2015. Han har erfaring fra klinisk arbeid. Fagerlund sine forskningsinteresser omhandler bl.a. anvendelse av teknologi for å forbedre helsetjenester, non-invasiv hjernestimulering, nevrovitenskap, behandling av langvarige smertetilstander og klinisk psykologi.

Asbjørn Johansen Fagerlund

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 976 04 709

Stilling: Forsker

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


CRIStin-profil

Asbjørns prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Sosial, digital kontakt 2016 - 2018 Innbyggertjenester
Asbjørn Johansen Fagerlund
Nytteeffektene av digitale helsetjenester 2017 - 2018 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Persontilpasset beslutningsstøtte for pasienter med kroniske smerter 2019 - 2021 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Innsyn i journal 2019 - 2021 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen
Samisk innsyn - Bruk og opplevelse av elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern for samisk befolkning 2020 - 2020 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Asbjørn Johansen Fagerlund
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen

Asbjørns publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
The Association Between Health Information Seeking on the Internet and Doctor Visits: Findings from the 7th Population-Based Tromsø Study, Part 4 2020 TIDSSKRIFTPUBL
Online contact with the doctor’s office shortens the patient queue 2019 MEDIEBIDRAG
Open or Closed: Investigating two different EHR platform approaches 2019 FOREDRAG
Open or Closed: A project proposal for investigating two different EHR platform approaches 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Sosial digital kontakt – et år etter. Mobilisering mot ensomhet blant eldre 2019 INFORMASJONSMATR
Nettkontakt med legekontoret korter ned pasientkøen 2019 MEDIEBIDRAG
Blame it on the weather? The association between pain in fibromyalgia, relative humidity, temperature and barometric pressure 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Sosial digital kontakt - et år etter. Mobilisering mot ensomhet blant eldre 2019 RAPPORT
General practitioners’ perceptions towards the use of digital health services for citizens in primary care: a qualitative interview study 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Eldre og teknologi: Å få hjelp fra familien er ofte ikke den beste løsningen 2018 MEDIEBIDRAG
Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer 2018 INFORMASJONSMATR
E-konsultasjon—fastlegens erfaringer 2018 INFORMASJONSMATR
Forny resept—fastlegens erfaringer 2018 INFORMASJONSMATR
Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer 2018 INFORMASJONSMATR
Digital dialog—pasientenes erfaringer 2018 INFORMASJONSMATR
Sosial digital kontakt - Mobilisering mot ensomhet blant eldre 2018 RAPPORT
No effect of 2mA anodal tDCS over the M1 on performance and practice effect on Grooved Pegboard Test and Trail Making Test B 2015 TIDSSKRIFTPUBL
tDCS for clinical use. Let’s not throw the baby out with the bath water 2015 INFORMASJONSMATR
Transcranial direct current stimulation as a treatment for patients with fibromyalgia: a randomized controlled trial 2015 TIDSSKRIFTPUBL
The effect of transcranial direct current stimulation on experimentally induced heat pain 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Transkranial likestrømsstimulering ved kroniske smerter 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Transcranial direct current stimulation – en behandlingsmetode ved depresjon og Alzheimers sykdom også i Norge? 2013 TIDSSKRIFTPUBL
The short-term effect of single-session transcranial direct current stimulation (tDCS) on heat pain intensity in healthy subjects 2012 FOREDRAG

Asbjørns prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 02 Sosial digital kontakt – et år etter Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm
2018 02 Sosial digital kontakt Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm

Asbjørns faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2019 02 Sosial digital kontakt – et år etter Asbjørn Johansen Fagerlund
2018 07 Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 06 E-konsultasjon—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 05 Forny resept—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 04 Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 02 Digital dialog—pasientenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Asbjørn Johansen Fagerlund