Bo Wang

Bio

Bo Wang er rådgiver ved avdelingen Digitale helsetjenester siden august 2022. Hun er utdannet lege (2019) med en mastergrad i folkehelse og epidemiologi (2021) fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun er svært engasjert i, og aktiv innen, global mental helse (i lav- og mellominntektsland), helsetjenesteforskning, og e-helseintervensjon & innovasjon.

Bo Wang utfører både kvantitativ og kvalitativ forskning. Hun er dyktig innen evidence based medisin, dataanalyse, vitenskaplig skriving, samt forelesninger. På Nasjonalt senter for e-helseforskning fokuserer hun for tiden på bruker- og helsepersonells erfaringer med innsyn i pasientjournal, og implementering av Pasientens Legemiddelsliste.

Bos prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste 2018 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen
NORDeHEALTH – Nordisk e-helse for pasienter: Ytelsesmåling og utvikling for fremtiden 2021 - 2023 Innbyggertjenester
Monika Johansen Asbjørn Johansen Fagerlund
Bos publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Benchmarking usability of patient portals in Estonia, Finland, Norway, and Sweden 2023 Academic article
EHiN 2023. Førstudie Pasientens Legemiddelliste: Spørreundersøkelse til leger og sykepleiere fra spesialist- og primærhelsetjenesten 2023 Academic lecture
Helsetjenesteforskningskonferansen. Førstudie Pasientens Legemiddelliste: Spørreundersøkelse til leger og sykepleiere fra spesialist- og primærhelsetjenesten 2023 Academic lecture
Helsetjenesteforskningskonferansen. Users’ Experiences with Online Access to Electronic Health Records in Mental and Somatic Healthcare: Results from a National survey 2023 Academic lecture
Hvor vanskelig er det å få tak i legemiddelinformasjon 2023 Academic lecture
Nasjonalt senter for e-helseforskning. Funn fra forskning om pasientes innsyn i journal og e-konsultasjoner med fastlegen på Helsenorge 2023 Academic lecture
Møte i produktstyret for Helsenorge: Funn fra forskning om pasientens innsyn i journal på Helsenorge 2023 Lecture
The battle for mental well-being in Ukraine: mental health crisis and economic aspects of mental health services in wartime 2023 Academic literature review
Hva mener 9500 av oss om Innsyn i Journal? Finner vi mye feil der, og hvem finner feil? 2023 Lecture
Health Professionals’ Experience and Perceived Obstacles with Managing Patients’ Medication Information in Norway: Cross-Sectional Survey (Preprint) 2023 Academic article
Pasientens Legemiddelliste, førstudie: Presentasjon av spørreundersøkelse til leger og sykepleiere fra spesialist- og primærhelsetjenesten 2023 Lecture
PANEL: Patients Online Record Access in the Context of the European Health Data Space 2023 Academic lecture
NORDeHEALTH online mental health records across 4 Countries 2023 Academic lecture
NORDeHEALTH – Learning from the Nordic Experiences of Patient Online Record Access 2023 Academic article
Errors, Omissions, and Offenses in the Health Record of Mental Health Care Patients: Results from a Nationwide Survey in Sweden 2023 Academic article
Users’ Experiences with Online Access to Electronic Health Records in Mental and Somatic Healthcare: A Cross-Sectional Study in Norway 2023 Academic article
The NORDeHEALTH 2022 Patient Survey: Cross-Sectional Study of National Patient Portal Users in Norway, Sweden, Finland, and Estonia 2023 Academic article
Economic Aspects of Mental Health Services in Ukraine: A Scoping Review 2023 Academic lecture
Mental Health Services in Scandinavia and Eurasia: Needs and Provision 2022 Academic lecture
Mental health services in Scandinavia and Eurasia: comparison of financing and provision 2022 Academic article
Mental Health Services in Scandinavia and Eurasia: Needs and Provision 2021 Academic lecture
Mental Health Services in Scandinavia and Eurasia: Needs and Provision 2021 Lecture