Pasientens legemiddelliste i PLO

Prosjektbeskrivelse

Før- og etter-studie ved innføring av den nasjonale digitale løsningen pasientens legemiddelliste i pleie- og omsorgsektoren:

Den overordnede målsetningen med dette prosjektet er å produsere forskningsbasert kunnskap om erfaringer med og effekter av innføringen av den digitale løsningen pasientens legemiddelliste (PLL) i kommunal pleie- og omsorgssektor (PLO).  Prosjektet vil fokusere på erfaringer og effekter for ansatte og brukere i PLO før og etter innføring av PLL. Dette inkluderer deres samhandling med fastleger, farmasøyt, sykehjemsleger, pasient og pårørende. Videreutviklingen av kjernejournal (KJ) til å inkludere pasientens legemiddelliste (PLL) og samtidig gi direktetilgang til ansatte med behandlingsansvar i kommunal helse og omsorgstjeneste (PLO), forventes å medføre store endringer i utførelse av tjenestene og med hensyn til pasientsikkerhet og kvalitet.

Prosjektet er akkurat startet opp og prosjektbeskrivelse er under utarbeidelse.

 

Prosjektleder

Unn Manskow Unn Manskow

Prosjektdeltaker

Prosjektpartner

Finansiering

Helse- og omsorgsdepartementet

Tema

Tjenester for helsepersonell

Prosjektperiode

2018 - 2023

Sist oppdatert

06.09.2018