logo

“Alle” følger webinarer om digital og tryggere legemiddelhåndtering

- Vi er gledelig overrasket over hvor mange som er interessert i våre webinarer om digital legemiddelhåndtering. 1500 personer fra ulike fagbakgrunner har deltatt live siden vi begynte i fjor høst, forteller arrangørene.

Redaksjonskomiteen
Øverst fra venstre: Anne Gerd Granås (UiO), Monika Johansen (E-helseforskning), Thomas Bäckstrøm (Sykehusapotekene Østfold), Unn Sollid Manskow (E-helseforskning) og Astrid Johnsen (Sykehusapotekene)

Det første webinaret om digital legemiddelhåndtering gikk på lufta høsten 2020. Siden da har stadig flere oppdaget muligheten for kjapt, faglig og gratis påfyll av ny kunnskap innenfor et svært viktig område i helsetjenesten.

God kvalitet og trygghet står sentralt i pasientbehandlingen. Men, feil bruk av legemidler truer pasientsikkerheten. Til tross for at man har begynt med digitalisering på området er det hvert år pasienter som dør eller skades på grunn av feil som skjer ved forskrivning, tilberedning eller administrering av legemidler.

- Foredragsholdere vi har invitert har delt sine erfaringer fra praksis og forskning på legemiddelhåndtering, for eksempel lukket legemiddelsløyfe i Helse Vest og Helse Sør-Øst, eMultidose, og alvorlige og fatale feilmedisinering på sykehus, for å nevne noe. Webinarene har slått an hos overraskende mange, noe vi synes er kjempegøy! Jeg tenkte i utgangspunktet at hvis vi når 30 stykker så ville det jo være hyggelig. Men vi har nådd mange flere. På det siste webinaret, legemiddelsamstemming for LIS-1, satte vi rekord med hele 200 pålogget samtidig, sier professor i samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo, Anne Gerd Granås.

  De andre initiativtakerne er enige.

  - Det er verdifullt at fagmiljøer og forskere fra hele Norge møtes og deler erfaringer. Jeg har registrert at man jobber ulikt med ting i regionene. Og i det ligger det en mulighet for at vi kan bidra til å danne beste praksis på ulike prosesser innen digital legemiddelhåndtering, sier seniorforsker og avdelingsleder Monika Johansen i Nasjonalt senter for e-helseforskning.

  Lederen for Sykehusapoteket Østfold, Kalnes, legger til:

  - Jeg har fått en haug med gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt på webinarene. De setter pris på at vi har skapt en egen arena. Ikke minst virker det å være en god arena for personer som har en teknologibakgrunn, som ikke er helsearbeidere. IT-folk kan få et godt innblikk i hva som er viktig på legemiddelområdet. Da bygger vi en bro mellom folk fra helse og de med informatikkbakgrunn, sier sykehusapoteker Thomas Bäckstrøm.

  Ny vri under korona

  Før koronapandemien nådde Norge hadde de allerede etablert et forskernettverk for digital legemiddelhåndtering. De som stod bak var Sykehuset Østfold, Sykehusapotekene Østfold, Farmasøytisk institutt ved UiO og Nasjonalt senter for e-helseforskning. Mer samarbeid og kunnskapsdeling er målet.

  De rakk å samles på et par fysiske seminarer før all samhandling gikk over til videomøter.

  Da de planla det første webinaret måtte de ta hensyn til et par viktige ting.

  - Klinikere og farmasøyter sa at de ikke hadde tid i løpet av dagen til å delta på webinar. Det gjelder selvfølgelig også andre yrkesgrupper med pasient- og kundekontakt. Dermed bestemte vi at møtet skulle være klokken 8:30 på morgenen og at det skulle vare i maks tre kvarter, sier Thomas Bäckstrøm.

   Dermed fikk mange muligheten til å delta, om ikke hver gang, så innimellom. Noe annet som var viktig var å legge ut opptakene i ettertid.

   Fra start var det mange som spurte om webinarene ble tatt opp og lagt ut på nettet. Det er veldig fint at folk som ikke får deltatt live kan se på opptakene i ro og mak når de får tid. Vi har hittil hatt 1500 deltakere med live, men også 500 visninger i etterkant, sier Monika Johansen.

   Et lite jubileum

   Gjengen gleder seg til webinar nummer ti som går av stabelen fredag 12. mars, hvor temaet er Helseplattformen og innføring av en felles elektronisk pasientjournal i Midt-Norge. De er såpass glade for den gode responsen fra publikum at de skal feire med et lite kakestykke under Zoom-møtet, på hver sine kanter av landet.

   - Det har vært kjempeartig at vi har fått til deling av erfaringer på tvers av yrkesgrupper og at vi har med deltakere fra alle nivåer i helsetjenesten. Folk har også deltatt aktivt under spørsmål-og-svar. Så det er klart at vi må feire denne positive energien med litt jubileumskake, sier Anne Gerd Granås.