Webinar: Helseplattformen i Midt-Norge


Bli med på webinar fredag 12. mars. Da får du et innblikk i hvordan de bygger grunnmuren for en felles pasientjournal i Midt-Norge, for sykehus og kommuner.

Temaet på webinaret 12. mars er Helseplattformen
Temaet på webinaret 12. mars er Helseplattformen

Tema:

«Helseplattformen skal innføre en felles elektronisk pasientjournal i Midt-Norge. Oppdraget, tidslinjen, erfaringer og utfordringer.»

Presentasjon ved farmasøyt Liv Johanne Wekre, prosjektmedarbeider og forskningskoordinator i Helseplattformen AS, og farmasøyt Janne Kutschera Sund, løsningsansvarlig for legemiddelområdet i Helseplattformen AS.

Liv Johanne Wekre har lang erfaring som sykehusfarmasøyt og har forsket på bruk av multidose i primærhelsetjenesten. Janne Kutschera Sund har bred erfaring som fagsjef og kvalitetsarbeid ved sykehusapotekene i Midt-Norge, fra klinisk forskning og etablering av masterstudiet innen klinisk farmasi ved NTNU. De har begge vært ansatt i Helseplattformen siden 2020. Prosjektet har vakt nasjonal oppmerksomhet i fagmiljøer og hos helsepolitikere.

Tidspunkt: 12. mars klokken 8:30 – 9:15, via Zoom.

Du må melde deg på innen klokken 14 den 11. mars.

Påmelding

Du melder deg på her: Påmeldingsskjema.

Vårt nettverk består av følgende samarbeidspartnere:

  • Sykehusapotekene Østfold
  • Sykehuset Østfold
  • Universitetet i Oslo
  • Farmasøytisk Institutt, UiO
  • Nasjonalt senter for e-helseforskning

Vi gjennomfører webinarer omtrent hver 14. dag.

Sykehusapotekene Østfold, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo og Farmasøytisk Institutt tar for seg legemidler, pasientsikkerhet og lukket legemiddelsløyfe.

Nasjonalt senter for e-helseforskning vil formidle forskning innen digital legemiddelhåndtering.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne på Facebook og Twitter der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Linkedin: https://www.linkedin.com/compa...

Twitter: https://twitter.com/ehealthNOR...

Spre gjerne ordet om våre seminarer, til de du tror kan være interessert.

Tidligere webinarer

Du finner opptak av tidligere webinarer om digital legemiddelhåndtering her.