logo

Helseplattformen i Midt-Norge

Få et innblikk i hvordan de bygger grunnmuren for en felles pasientjournal i Midt-Norge, for sykehus og kommuner.

Temaet på webinaret 12. mars var Helseplattformen.
Temaet på webinaret 12. mars var Helseplattformen.

Helseplattformen skal innføre en felles elektronisk pasientjournal i Midt-Norge. Oppdraget, tidslinjen, erfaringer og utfordringer.

Presentasjon ved farmasøyt Liv Johanne Wekre, prosjektmedarbeider og forskningskoordinator i Helseplattformen AS, og farmasøyt Janne Kutschera Sund, løsningsansvarlig for legemiddelområdet i Helseplattformen AS.

Liv Johanne Wekre har lang erfaring som sykehusfarmasøyt og har forsket på bruk av multidose i primærhelsetjenesten. Janne Kutschera Sund har bred erfaring som fagsjef og kvalitetsarbeid ved sykehusapotekene i Midt-Norge, fra klinisk forskning og etablering av masterstudiet innen klinisk farmasi ved NTNU. De har begge vært ansatt i Helseplattformen siden 2020. Prosjektet har vakt nasjonal oppmerksomhet i fagmiljøer og hos helsepolitikere.

Opptak