Anette Vik Jøsendal

Bio

Anette Vik Jøsendal er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Bergen i 2012, og har også en Bachelor i helseledelse og helseøkonomi fra Universitet i Oslo. Tidligere arbeidet hun i Apotek 1 som farmasøytisk rådgiver og som systemansvarlig for deres dataprogram for håndtering av multidosepakkede legemidler.

I august 2017 startet hun på en doktorgrad ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Målet for prosjektet er å undersøke hvordan pasientsikkerheten påvirkes ved overgang fra papirbasert til elektronisk forskrivning av multidose.

Anette Vik Jøsendal

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 976 71 938

Stilling: Stipendiat

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil

Anettes prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Evaluering av elektronisk multidose 2018-2023 2018 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Trine Strand Bergmo

Anettes publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Færre feil: Elektronisk legemiddelliste skal erstatta telefaksen 2022 Interview
Mer samstemte legemiddellister med elektronisk multidose 2022 Interview
Elektronisk legemiddelliste skal erstatta telefaksen 2022 Interview
2022 Interview
Implementation of a shared medication list in primary care - a controlled pre-post study of medication discrepancies 2021 Academic article
The Practice Guidelines for Multidose Drug Dispensing Need Revision—An Investigation of Prescription Problems and Interventions 2021 Academic article
Pasientsikkerhet: ‒ Ordningen med multidoser mangler retningslinjer 2021 Interview
From Paper to E-Prescribing of Multidose Drug Dispensing: A Qualitative Study of Workflow in a Community Care Setting 2021 Academic article
Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose – hvordan påvirkes denne overgangen av uoverensstemmelser i legemiddellistene? 2020 Lecture
Piller i porsjonsposar løyser ikkje alle problem med feilmedisinering 2020 Interview
Potentially inappropriate prescribing to older patients receiving multidose drug dispensing 2020 Academic article
E-helseforskerne finner mye feil, forblir likevel teknooptimister 2020 Interview
How Discrepancies in Medication Records Affect the Creation and Trust in a Shared Electronic Medication List in Norway 2019 Academic lecture
Prescribing errors on multidose drug dispensing prescriptions 2019 Poster
How discrepancies in medication records affect the creation and trust in a shared electronic medication list in Norway 2019 Academic article
Factors easing the transition from paper to electronic prescribing of multidose dispensed drugs (MDD) 2019 Academic article
Multidose i et apotekperspektiv. Utfordringer, muligheter og nasjonale råd 2019 Lecture
Overgang til eMultidose 2019 Lecture
Erfaring med multidose 2019 Lecture
Pharmacist interventions on multidose drug dispensing prescriptions 2019 Academic lecture
Quality of prescribing for Norwegian elderly patients using automated multidose dispensed drugs 2018 Academic lecture
Fra papir til elektronisk ordinering av multidose 2018 Briefs
Reservasjon mot generisk bytte – omfang, kostnader og betydning av pris 2018 Academic article
Riktigere legemiddellister med multidose i e-resept 2018 Academic article
E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faksThe e-multidose is better for patients’ safety than dosette boxes and faxes 2018 Academic article
Multidose i e-resept 2018 Report
Multidose i e-resept En sammenligning av avvik i legemiddellistene (LIB) mellom fastleger og apotek før og etter innføring av multidose i e-resept 2017 Report
Multidose i e-resept Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner 2016 Report
Kunnskapsoppsummering - Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene 2016 Report
Norwegian elderly patients' need for drug information and attitudes towards medication use reviews in community pharmacies 2015 Academic article

Anettes prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 06 Multidose i e-resept: Sluttrapport Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Elin Johnsen, Nils Kolstrup
2017 01 Multidose i e-resept: En sammenligning av avvik i legemiddellister (LIB) Anette Vik Jøsendal
2016 08 Multidose i e-resept: Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Elin Johnsen, Nils Kolstrup
2016 04 Multidose i e-resept: Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Elin Johnsen, Nils Kolstrup

Anettes presentasjoner

Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2021.02.18 Multidose i e-resept Statusmøte NHN Trine Strand Bergmo, Anette Vik Jøsendal, Monika Knudsen Gullslett