logo

Anette Vik Jøsendal

Bio

Anette Vik Jøsendal er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Bergen i 2012, og har også en Bachelor i helseledelse og helseøkonomi fra Universitet i Oslo. Tidligere arbeidet hun i Apotek 1 som farmasøytisk rådgiver og som systemansvarlig for deres dataprogram for håndtering av multidosepakkede legemidler.

I august 2017 startet hun på en doktorgrad ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Målet for prosjektet var å undersøke hvordan pasientsikkerheten ble påvirkt ved overgang fra papirbasert til elektronisk forskrivning av multidose.

Anettes prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Evaluering av elektronisk multidose 2018-2023 2018 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Trine Strand Bergmo
Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste 2018 - 2025 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
Anettes publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Norge, Sverige, Danmark og Finland innfører digitalt delte legemiddellister 2023 Interview
Nationally shared medication lists – describing systems in the Nordic countries 2023 Academic lecture
Shared meciation lists in the Nordic countries 2023 Academic lecture
Nationally Shared Medication Lists - Describing Systems in the Nordic Countries 2023 Academic article
Digitale legemiddellister øker pasientsikkerheten og arbeidsmengden 2023 Interview
2023 Interview
Digital legemiddelliste gir økt sikkerhet for pasientene, men mer arbeid på apoteket 2023 Interview
Farmasøyter er viktige når multidose blir elektronisk 2023 Popular scientific article
Pasientens legemiddelliste i sykehus 2022 Poster
Trial lecture: Rational pharmacotherapy and ways to get there 2022 Academic lecture
Multidose drug dispensing in home care services: Impact of a shared medication list on medication safety 2022 Doctoral dissertation
Patient’s experiences with multidose drug dispensing – a qualitative study 2022 Poster
From paper-based to electronic prescribing of multidose drug dispensing — a longitudional study of prescription changes. 2022 Academic lecture
Multidose Drug Dispensing in Primary Care: A Review of the Literature 2022 Academic chapter/article/Conference paper
From paper-based to electronic prescribing of multidose drug dispensing — effects on pharmacy workload 2022 Academic lecture
E-multidose gir bedre oversikt, men også økt arbeidsmengde 2022 Lecture
Kunnskapsgrunnlag for digitalisering av legemiddelområdetKunnskapsnotat til Direktoratet for e-helses områdeplan for digitalisering av legemiddelområdet 2022 Report
From paper-based to electronic prescribing of multidose drug dispensing — effects on pharmacy workload 2022 Academic article
Forskere fra Skandinavia samlet i Tromsø for kunnskapsdeling 2022 Interview
Færre feil: Elektronisk legemiddelliste skal erstatta telefaksen 2022 Interview
Mer samstemte legemiddellister med elektronisk multidose 2022 Interview
Elektronisk legemiddelliste skal erstatta telefaksen 2022 Interview
2022 Interview
Implementation of a shared medication list in primary care - a controlled pre-post study of medication discrepancies 2021 Academic article
The Practice Guidelines for Multidose Drug Dispensing Need Revision—An Investigation of Prescription Problems and Interventions 2021 Academic article
Pasientsikkerhet: ‒ Ordningen med multidoser mangler retningslinjer 2021 Interview
From Paper to E-Prescribing of Multidose Drug Dispensing: A Qualitative Study of Workflow in a Community Care Setting 2021 Academic article
Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose – hvordan påvirkes denne overgangen av uoverensstemmelser i legemiddellistene? 2020 Lecture
Piller i porsjonsposar løyser ikkje alle problem med feilmedisinering 2020 Interview
Potentially inappropriate prescribing to older patients receiving multidose drug dispensing 2020 Academic article
E-helseforskerne finner mye feil, forblir likevel teknooptimister 2020 Interview
How Discrepancies in Medication Records Affect the Creation and Trust in a Shared Electronic Medication List in Norway 2019 Academic lecture
Prescribing errors on multidose drug dispensing prescriptions 2019 Poster
How discrepancies in medication records affect the creation and trust in a shared electronic medication list in Norway 2019 Academic article
Factors easing the transition from paper to electronic prescribing of multidose dispensed drugs (MDD) 2019 Academic article
Multidose i et apotekperspektiv. Utfordringer, muligheter og nasjonale råd 2019 Lecture
Overgang til eMultidose 2019 Lecture
Erfaring med multidose 2019 Lecture
Pharmacist interventions on multidose drug dispensing prescriptions 2019 Academic lecture
Quality of prescribing for Norwegian elderly patients using automated multidose dispensed drugs 2018 Academic lecture
Fra papir til elektronisk ordinering av multidose 2018 Briefs
Reservasjon mot generisk bytte – omfang, kostnader og betydning av pris 2018 Academic article
Riktigere legemiddellister med multidose i e-resept 2018 Academic article
E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faksThe e-multidose is better for patients’ safety than dosette boxes and faxes 2018 Academic article
Multidose i e-resept 2018 Report
Multidose i e-resept En sammenligning av avvik i legemiddellistene (LIB) mellom fastleger og apotek før og etter innføring av multidose i e-resept 2017 Report
Multidose i e-resept Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner 2016 Report
Kunnskapsoppsummering - Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene 2016 Report
Norwegian elderly patients' need for drug information and attitudes towards medication use reviews in community pharmacies 2015 Academic article
Anettes prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 06 Multidose i e-resept: Sluttrapport Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Elin Johnsen, Nils Kolstrup
2017 01 Multidose i e-resept: En sammenligning av avvik i legemiddellister (LIB) Anette Vik Jøsendal
2016 08 Multidose i e-resept: Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Elin Johnsen, Nils Kolstrup
2016 04 Multidose i e-resept: Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Elin Johnsen, Nils Kolstrup
Anettes presentasjoner
Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2021.02.18 Multidose i e-resept Statusmøte NHN Trine Strand Bergmo, Anette Vik Jøsendal, Monika Knudsen Gullslett