Anette Vik Jøsendal

Bio

Anette Vik Jøsendal

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 976 71 938

Stilling: Stipendiat

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil

Anettes prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Evaluering av elektronisk multidose 2017-2021 2017 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Trine Strand Bergmo

Anettes publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Prescribing errors on multidose drug dispensing prescriptions 2019 FOREDRAG
How Discrepancies in Medication Records Affect the Creation and Trust in a Shared Electronic Medication List in Norway. 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Factors easing the transition from paper to electronic prescribing of multidose dispensed drugs (MDD). 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Multidose i et apotekperspektiv. Utfordringer, muligheter og nasjonale råd 2019 FOREDRAG
Overgang til eMultidose 2019 FOREDRAG
Erfaring med multidose 2019 FOREDRAG
Pharmacist interventions on multidose drug dispensing prescriptions 2019 FOREDRAG
Quality of prescribing for Norwegian elderly patients using automated multidose dispensed drugs 2018 FOREDRAG
Fra papir til elektronisk ordinering av multidose 2018 INFORMASJONSMATR
Reservasjon mot generisk bytte – omfang, kostnader og betydning av pris 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Multidose i e-resept En sammenligning av avvik i legemiddellistene (LIB) mellom fastleger og apotek før og etter innføring av multidose i e-resept 2017 RAPPORT
Riktigere legemiddellister med multidose i e-resept 2018 TIDSSKRIFTPUBL
E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faks 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Multidose i e-resept 2018 RAPPORT
Multidose i e-resept Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner 2016 RAPPORT
Kunnskapsoppsummering - Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene 2016 RAPPORT
Norwegian elderly patients' need for drug information and attitudes towards medication use reviews in community pharmacies 2015 TIDSSKRIFTPUBL