Anette Vik Jøsendal

Bio

Anette Vik Jøsendal graduated as a pharmacist from the University of Bergen in 2012. She also holds a bachelor degree in health economics and management from the University of Oslo. Previously she worked for Apotek 1, both as a pharmacist and as product owner of their computer program for managing multidose dispensed medicines.

In August 2017, she started as a PhD-candidate at the Norwegian Centre for E-health Research. The aim of her project is to investigate how the patient safety is affected by the implementation of an electronic prescribing system of multidose dispensed medicines

Anette Vik Jøsendal

email hidden; JavaScript is required

Tel: +47 976 71 938

Title: PhD Candidate

Department: Digital Health Services


CRIStin profile

Anette's projects

Project title Year Theme Project management
Evaluation of Electronic Multidose Drug Dispencing (eMD) 2017-2021 2018 - 2022 Services for health professionals
Trine Strand Bergmo

Anette's publications in Cristin

Title Year Category
From Paper to E-Prescribing of Multidose Drug Dispensing: A Qualitative Study of Workflow in a Community Care Setting 2021 Academic article
Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose – hvordan påvirkes denne overgangen av uoverensstemmelser i legemiddellistene? 2020 Lecture
Piller i porsjonsposar løyser ikkje alle problem med feilmedisinering 2020 Interview
Potentially inappropriate prescribing to older patients receiving multidose drug dispensing 2020 Academic article
E-helseforskerne finner mye feil, forblir likevel teknooptimister 2020 Interview
How Discrepancies in Medication Records Affect the Creation and Trust in a Shared Electronic Medication List in Norway 2019 Academic lecture
Prescribing errors on multidose drug dispensing prescriptions 2019 Poster
How discrepancies in medication records affect the creation and trust in a shared electronic medication list in Norway 2019 Academic article
Factors easing the transition from paper to electronic prescribing of multidose dispensed drugs (MDD) 2019 Academic article
Multidose i et apotekperspektiv. Utfordringer, muligheter og nasjonale råd 2019 Lecture
Overgang til eMultidose 2019 Lecture
Erfaring med multidose 2019 Lecture
Pharmacist interventions on multidose drug dispensing prescriptions 2019 Academic lecture
Quality of prescribing for Norwegian elderly patients using automated multidose dispensed drugs 2018 Academic lecture
Fra papir til elektronisk ordinering av multidose 2018 Briefs
Reservasjon mot generisk bytte – omfang, kostnader og betydning av pris 2018 Academic article
Riktigere legemiddellister med multidose i e-resept 2018 Academic article
E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faksThe e-multidose is better for patients’ safety than dosette boxes and faxes 2018 Academic article
Multidose i e-resept 2018 Report
Multidose i e-resept En sammenligning av avvik i legemiddellistene (LIB) mellom fastleger og apotek før og etter innføring av multidose i e-resept 2017 Report
Multidose i e-resept Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner 2016 Report
Kunnskapsoppsummering - Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene 2016 Report
Norwegian elderly patients' need for drug information and attitudes towards medication use reviews in community pharmacies 2015 Academic article