Anne Gerd Granås

Bio

s prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Beslutningsstøtte for pleie av kronisk smerte 2019 - 2021 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge 2019 - 2020 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
SENSE-GARDEN 2017 - 2020 Citizen services
Artur Serrano
Advanced Secure Cloud Encrypted Platform for Internationally Orchestrated Solutions in Healthcare (ASCLEPIOS) 2018 - 2021 Health data
Kassaye Yitbarek Yigzaw
Helseplattformen: implementering av Epic i Midt-Norge 2018 - 2019 Pasientforløp
Gunnar Ellingsen
Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste 2018 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
Helseplattformen 2017 - 2019 Pasientforløp
Omid Saadatfard
Kritisk informasjon i Kjernejournal 2017 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Torsten Risør
Vilnius - Implementering av ungdomsvennlige helsetjenester 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Siri Bjørvig
Diabetes Digital Guidelines 2018 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Kunnskapsforvaltning velferdsteknologi 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Helsedataanalyse 2 2018 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Semantisk interoperabilitet som støtter utviklingen av prosessorienterte EPJ-systemer 2014 - 2019 Pasientforløp
Rune Pedersen
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Velferdsteknologi - kunnskapsoppsummering 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
A randomised controlled trial for an internet based smoking cessation intervention 2008 - 2016 Innbyggertjenester
Inger Torhild Gram
IKT-løsning for helseindikator-data for ikke smittsomme sykdommer (NCD) 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Helsedata
Inger Torhild Gram
E-konsultasjoner 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Elin Breivik
Nytteeffektene av digitale helsetjenester 2017 - 2018 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT 2018 - 2021 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Continuous e-rehab - Bruk av telemedisin i rehabilitering av slagpasienter 2011 - 2019 Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni
Health Talk Norway 2015 - 2016 Innbyggertjenester
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
Kunnskapsoppsummering om governance, samstyring og ledelse innen e-helse 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Line Helen Linstad
Snow innovations 2014 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika
Helseplattformen: fastlegers tidsbruk 2018 - 2018 Pasientforløp
Omid Saadatfard
VIDEOCARE: Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse 2012 - 2017 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Evaluering av Snakketøyet 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
Innføring og bruk av e-resept og kjernejournal: Nasjonale løsninger i lokale praksiser i primær- og spesialisthelsetjenesten 2017 - 2019 Tjenester for helsepersonell
Line Lundvoll Warth
Tverrorganisatoriske EPJ-løsninger 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Forsknings- og kunnskapsmiljøer på e-helse 2016 - 2016 Pasientforløp
Trendanalyse: fremtidens helse 2016 - 2017 Pasientforløp
Mastermind 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Felles standarisert terminologi - Vurdering av SNOMED CT 2015 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Samhandlingsarena for pasienter og helsefaglig personell - forprosjekt forskning 2016 - 2016 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
PCRN infrastruktur 2018 - 2022 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Context-Aware Scheduling and Allocation System 2018 - 2023 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
InterActive atlases of health inequalities 2016 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Spørreundersøkelse EPJ 2018 - 2018 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
Kunnskapsstøtte NIKT 2018 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Velferdsteknologi barn og unge 2016 2016 - 2016 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Strukturert journal 2017 - 2018 Pasientforløp
Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN 2017 - 2017 Eli Kristiansen
Diabetes on the social media: health promotion intervention and behaviour analysis 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand Elia Gabarron
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
M&eHealth 2017 - 2018 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
Koordinatorroller i sykehus for kontinuitet i pasientforløp: idealer og praksis 2012 - 2017 Pasientforløp
Deede Gammon
Forebygging av seksuelt overførbare sykdommer - et spillbasert avtalesystem for ungdom 2014 - 2016 Innbyggertjenester
Elia Gabarron
DIPS-EPJ 2: Utfordringer ved design og implementering av neste-generasjons elektroniske pasientjournaler 2012 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Line Silsand
RemoAge – Remote Support of Aged People 2015 - 2018 Pasientforløp
Elin Breivik
Evaluering av elektronisk multidose 2017-2021 2017 - 2020 Tjenester for helsepersonell
Trine Bergmo
Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept 2014-2016 2016 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Trine Bergmo
E-helse monitor 2017 2017 - 2017 Helsedata
Gunn-Hilde Rotvold
Samhandlingsarena 2/VerDig: Verdiskapende digitale samhandlingsløsninger for pasientens helsetjeneste 2016 - 2017 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
Terminologi og kodeverk 2016 - 2016 Pasientforløp
Per Atle Bakkevoll
European Telemedicine Conference 2016 2016 - 2016 Eli Kristiansen
MyData 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Internasjonale brukscase for moderne helseanalyse 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Overgang til ontologibaserte terminologier 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
VictoryaHome 2013 - 2016 Innbyggertjenester
Artur Serrano
eTeam-Surgery - Pre-kirurgisk planlegging fra sykehus til pasienten hjemme ved hjelp av elektronisk samhandling 2013 - 2017 Pasientforløp
Gunnar Hartvigsen
Gruppeutdanning og mobiltelefoner innen diabetes 2014 - 2016 Innbyggertjenester
Gunnar Hartvigsen
Emnet - statistiske beregninger på distribuerte helseopplysninger som bevarer privatlivet 2014 - 2018 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Skreddersydd mobil selvhjelpsverktøy for Diabetes Type 2 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Shaman: Arketype-basert modellering av symptom-baserte beslutningsstøttesystemer 2014 - 2017 Health data
Johan Gustav Bellika
Å bruke strukturert elektronisk pasientjournal for å skalere effekten av Lean 2014 - 2017 Pasientforløp
Gro-Hilde Severinsen
iTrain-study - Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Data-drevet beslutningsstøtte for kliniske informasjonssystemer 2014 - 2017 Helsedata
Stein Olav Skrøvseth
Føflekk eller melanom? Nevus doctor - et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten 2014 - 2020 Helsedata
Thomas Roger Schopf
Usecare - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Journalskolen 2015 - 2016 Pasientforløp
Thomas Roger Schopf
CADMOS - Samkjøring mellom barn og unge med type 1 diabetes i distriktene 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Gunnar Hartvigsen
Automatisk maskinlæring og brukermodellering av intern kommunikasjon ved sykehus 2015 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
Økonomisk evaluering av pasientsentrert helsetjenesteteam 2015 - 2019 Pasientforløp
Trine Bergmo
CoaST - Samarbeid i kirurgisk utdanning: videokonferanse som et redskap for kunnskapsdeling 2015 - 2018 Pasientforløp
Line Lundvoll Warth
PACT I og II 2015 - 2018 Pasientforløp
Gro Berntsen
eCAP (e-helse i barne- og ungdomspsykiatri) 2015 - 2018 Innbyggertjenester
Elin Breivik
3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap 2015 - 2019 Pasientforløp
Gro Berntsen Undine Knarvik Kamilla Michalsen Lene Steen Lindseth
Medikasjon, integrasjon og kvalitetskontroll 2015 - 2021 Helsedata
Gunnar Ellingsen
Velferdsteknologi barn og unge 2017 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Sosial, digital kontakt 2016 - 2018 Innbyggertjenester
Asbjørn Johansen Fagerlund
Mer og bedre bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse 2016 - 2017 Pasientforløp
Kari Dyb
Metoder for å måle effekter av digitale innbyggertjenester 2016 - 2017 Helsedata
Paolo Zanaboni
Learning Health Care System Toolbox (LHS-toolbox) 2016 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika
Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy 2016 - 2022 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Metodevurdering/ Health Technology Assessment (HTA): Utvikling og tilpasning for IKT- feltet 2016 - 2019 Anne Granstrøm Ekeland
FullFlow – Flyt av helsedata mellom pasienter og helsevesenet 2016 - 2019 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Konsept for nasjonal e-helse monitor 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Gunn-Hilde Rotvold

s publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
A systematic review of the use of simulated patient methodology in pharmacy practice research from 2006 to 2016 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Pharmacist interventions on multidose drug dispensing prescriptions 2019 FOREDRAG
Clinical and Social Perspectives on Pharmacy Services 2018 BOKRAPPORTDEL
Clinical Pharmacy Practice and Education Chapter in: Clinical and Social Perspectives on Pharmacy Services 2018 BOK
Quality of prescribing for Norwegian elderly patients using automated multidose dispensed drugs 2018 FOREDRAG
Samfunnsfarmasi 2018 BOK
Interdisciplinary systematic medication reviews in housing for people with intellectual disabilities in Norway 2018 FOREDRAG
Medication errors associated with customized gentamicin dosing 2018 FOREDRAG
Deprescribing = avmedisinering 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Suksess med vaksinering i USAs apotek - hva med Norge? 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Interdisciplinary collaboration across secondary and primary care to improve medication safety in the elderly (IMMENSE study): study protocol for a randomised controlled trial 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Utilisation and polypharmacy aspects of antiepileptic drugs in elderly versus younger patients with epilepsy: A pharmacoepidemiological study of CNS-active drugs in Norway, 2004-2015 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Provision of pharmaceutical care by community pharmacists across Europe: Is it developing and spreading? 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Tverrprofesjonelle legemiddelgjennomganger i hjemmebaserte tjenester; en utfordring? 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Norsk oversettelse av forskrivningsverktøyet STOPPFrail 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Medications reviews in patients with mental disabilities 2017 FOREDRAG
Legemiddelepikrise fra farmasøyt - følges den opp av fastlege? 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Prescribing of NOACs has outnumbered warfarin: exploring how physicians choose anticoagulant treatments 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Elderly users of fall-risk-increasing drug perceptions of fall risk and the relation to their drug use?a qualitative study 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Medicines and patient safety 2017 FOREDRAG
Deprescribing for frail older people – Learning from the case of Mrs. Hansen 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Risk perception and drug information needs for pregnant women with epilepsy – a qualitative study 2011 FOREDRAG
Nurses' and pharmacists' learning experiences from participating in inter professional medication reviews in elderly in primary health care - a qualitative study 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Medication review in patients with mental disabilities. 2016 FOREDRAG
Nurses' and pharmacists' learning experiences from participating in inter professional medication reviews in primary health care: a qualitative study. 2016 FOREDRAG
Less is more? Deprescribing in older polypharmacy patients. 2016 FOREDRAG
Social Pharmacy and Clinical Pharamcy - Joining Forces 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Mener farmasøyter må rådgi, ikke selge julegaver 2016 MEDIEBIDRAG
Svært mange dør av feil medisinbruk. 2016 MEDIEBIDRAG
Ikke kast papirresepten! 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Ufullstendige resepter 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Konkret hjelp til abstractskriving 2016 MEDIEBIDRAG
Legemiddelgjennomganger hos psykisk utviklingshemmende i Oslo Kommune. Legemiddelrelaterte problemer og tiltak. 2016 FOREDRAG
e-Learning and Pharmaceutical Sciences 2016 FOREDRAG
Legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien - rapporterte og observerte avvik 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Prevalence of Different Combinations of Antiepileptic Drugs and CNS Drugs in Elderly Home Care Service and Nursing Home Patients in Norway 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Erfaringer med tverrprofesjonelle legemiddelgjennomganger i hjemmebaserte tjenester i Norge 2016 FOREDRAG
Experiences with interdisciplinary systematic medication reviews in homecare services in Norway 2016 FOREDRAG
'I try not to bother the residents too much' - the use of capillary blood glucose measurements in nursing homes 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Factors influencing prescribing of fall-risk-increasing drugs to the elderly: A qualitative study 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Discrepancies between physicians’ prescriptions and patients’ use of antiepileptic drugs 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Paneldebatt om norskkunnskaper hos farmasøyter. 2015 FOREDRAG
Acquisition of communication skills for pharmacy students: role-play, video and debriefing 2015 FOREDRAG
Despite having my teacher’s voice I really believed the avatar was a patient 2015 FOREDRAG
Finn fem feil: pasientens legemidler i samhandling mellom sykehus – sykehjem 2015 FOREDRAG
Leger utelater opplysninger om bruksområde på eResepter – en fare for pasientsikkerheten? 2015 FOREDRAG
Hospital pharmacists narrow the gap between health care levels by optimizing discharge letters 2015 FOREDRAG
Drug related problems in patients receiving home care services—a multidisciplinary approach to integrated medicines management 2015 FOREDRAG
Interdisciplinary and structured drug reviews in primary health care- health personnel’s perceived value of participation 2015 FOREDRAG
PERFORMING CLINICAL PHARMACY STUDIES ACROSS THE NORDIC AND BALTIC COUNTRIES – HOW CAN WE STRENGTHEN RESEARCH BY USING JOINT PROTOCOLS AND/OR SUPERVISION? 2015 FOREDRAG
Incidence of type 2 diabetes and use of oral antidiabetic drugs in the elderly population in Norway 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Hjemmeapoteket (podcast) 2015 INFORMASJONSMATR
Norsk oversettelse av START 2 og STOPP 2 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Use of antiepileptic drugs in combination with central nervous system drugs in elderly home care service and nursing home patients in Norway 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Use of antiepileptic drugs in combination with central nervous system drugs in elderly home care service and nursing home patients in Norway 2015 FOREDRAG
Bedre legemiddelbehandling av eldre 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Hold orden på medisinene! 2014 MEDIEBIDRAG
Legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten 2014 RAPPORT
Fokus på feil legemiddelbruk i hjemmetjenesten 2014 MEDIEBIDRAG
Multidisciplinary medication reconciliation and medication review in home care services 2014 FOREDRAG
Legemiddelgjennomganger hos eldre i sykehjem og hjemmetjenesten. Pasientkasuistikker fra sykehjemmet. 2014 FOREDRAG
Too much, too little. Using Tools for measuring and discussiing quality of medicatin use in elderly patients. 2014 FOREDRAG
Funn fra legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten i Oslo. 2014 FOREDRAG
Kvintessensen av farmasidagene 2014. 2014 FOREDRAG
Mange muligheter med medisiner – Bli farmasøyt! 2014 FOREDRAG
Flipped classroom , pod cast og digitale kollokvier. Erfaringer fra farmasiutdanningen 2014 FOREDRAG
Too much or too little? Using Tools for medicatin reviews of elderly patients 2014 FOREDRAG
Medicines reconciliation - is it solving the Chinese whisper? 2014 FOREDRAG
Alminnelige helseplager i legevakt 2009 RAPPORT
Legemidler og pasientsikkerhet - fokus på eldre 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Hospital pharmacists narrow the gap between health care levels by optimizing discharge letters 2014 FOREDRAG
Hospital pharmacists narrow the gap between health care levels by optimizing discharge letters 2014 FOREDRAG
Diabetes Type 2 and Use of Oral Antidiabetic Drugs in the Elderly Population in Norway 2014 FOREDRAG
Lost in translation?. Comparing three Scandinavian translations of the Beliefs about Medicines Questionnaire 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Use of drugs for peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GORD) in older patients 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Epikrise med farmasøytnotat - Fastlegers erfaringer med og nytte av farmasøytnotat ved utskrivning fra St. Olavs Hospital 2014 RAPPORT
Legemiddelgjennomganger hos eldre: tverrfaglig skreddersøm eller standardiserte verktøy? 2014 FOREDRAG
Legemidler mot ulcus og gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) hos eldre pasienter 2013 FOREDRAG
7954 fikk tilbud om studieplass - skolen har bare 4255 plasser 2013 MEDIEBIDRAG
Opp av skrivebordsskuffen 2013 FOREDRAG
Fra utdanningene: bruk av digitale kollokvier for å styrke forholdet mellom utdanning og praksis 2013 MEDIEBIDRAG
Går MOOC på farmasi 2013 MEDIEBIDRAG
Mindre krem, mer farmasi 2013 FOREDRAG
Too much, too little? Using tools for measuring and discussing quality of medication use in elderly patients 2013 FOREDRAG
Use of drugs for opeptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GORD) in older patients 2013 FOREDRAG
Praksisveileder: Mentor, coach eller «bare» veileder? 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Drug information in pregnancy - attitudes and needs among pregnant women and physicians 2013 RAPPORT
Behovsmedisinering i sykehjem: Forskrivning, bruk og dokumentasjon av effekt 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Teratogenic risk perception and confidence in use of medicines in pairs of pregnant women and general practitioners based on patient information leaflets 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Apoteker i klemme mellem helse og handel 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Drug prescribing quality for older patients. Explicit indicators and multidisiplinary medication reviews 2012 RAPPORT
Tverrfaglig kvalitet 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Fylkesvise forskjeller i salg av blodglukosestrimler og antidiabetika 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Risk perception and medicines information needs in pregnant women with epilepsy - A qualitative study 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Samhandling mellom allmennleger og apotek ved korreksjon av resepter 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Multidosepakkede legemidler i Skandinavia : en systematisk oversikt over muligheter og begrensninger 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Viktig med farmasøytisk engasjement 2011 TIDSSKRIFTPUBL
A qualitative study of physicians’ and nurses’ experiences of multidisciplinary collaboration with pharmacists participating at case conferences 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Prescribing quality for older people in Norwegian nursing homes and home nursing services using multidose dispensed drugs 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Avvik fra resepter til utskrevne pasienter fra sykehus 2007 FOREDRAG
Minor ailments out-of-hours care - an observational study 2009 FOREDRAG
Alminnelige helseplager i legevakt. Rapport nr 2-2009 2009 RAPPORT
Minor ailments in out-of-hours primary care: An observational study 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Store ulikskapar i innhald, utforming og kvalitet på dei generelle skriftlege direktiva : behovsmedisinering i sjukeheimar 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Uheldig legemiddelbruk hos eldre 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Minor ailments in out-of-hours primary care: An observational study 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Prescriptions from general practitioners and in hospital physicians requiring pharmacists' interventions 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Quality assessment of patients’ self-monitoring of blood glucose in community pharmacies 2010 TIDSSKRIFTPUBL
The Prevalence of Self-Monitoring of Blood Glucose and Costs of Glucometer Strips in a Nationwide Cohort 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Samfunnsfarmasi - legmiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse 2010 BOK
Prescriptions to patients discharged from hospitals requiring pharmacists interventions 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Diabetes care in Norwegian pharmacies: a descriptive study 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Legemiddelgjennomganger i apotek for pasienter med type 2-diabetes 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Self-efficacy in counseling in Norwegian chain pharmacies: A cross-sectional study 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Multidisciplinary intervention to identify and resolve drug-related problems in Norwegian nursing homes 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Evaluating categorisation and clinical relevance of drug-related problems in medication reviews 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Control of patients' glucometers and SMBG technique in community pharmacies 2007 FOREDRAG
Control of Self-Monitoring of Blood Glucose in Community Pharmacies 2007 FOREDRAG

s prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 06 Triage i fastlegeordningen Eli Kristiansen, Torbjørn Torsvik, Karianne Lind
2019 05 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2019 04 Evaluering av «Snakketøyet» Unn Manskow
2019 02 Sosial digital kontakt – et år etter Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm
2019 01 EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Anne Torill Nordsletta
2019 03 Responstjenester for trygghetsskapende teknologier Eli Kristiansen, Gunn-Hilde Rotvold, Inger Marie Holm
2017 09 Blockchain and Digital Health Taridzo Chomutare, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta
2017 04 Drivere og trender i e-helsefeltet Gunn-Hilde Rotvold, Kristian Malm-Nicolaisen, Inger Marie Holm
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn-Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe
2018 07 Workshop on privacy-preserving statistical computation with Statistics Norway Alexandra Makhlysheva, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Anne Torill Nordsletta, Johan Gustav Bellika
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Håvard Blixgård, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2018 02 Sosial digital kontakt Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm
2018 06 Multidose i e-resept: Sluttrapport Trine Bergmo, Elin Johnsen, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Nils Kolstrup
2017 01 Multidose i e-resept: En sammenligning av avvik i legemiddellister (LIB) Anette Vik Jøsendal
2016 08 Multidose i e-resept: Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner Trine Bergmo, Elin Johnsen, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Nils Kolstrup
2018 01 Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Gunn-Hilde Rotvold, Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2017 11 Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis
2017 12 Kunnskapsoppsummering - Velferdsteknologi Undine Knarvik, Gunn-Hilde Rotvold, Siri Bjørvig, Per Atle Bakkevoll
2017 13 Bruk av videokonferanse og nettbasert terapi – MasterMind Norge Jane K. Kjøterøe (main author), Vemund Nordnes Myrbakk, Charlotte B. Goll, Erlend Bønes, Geir Øyvind Stensland, Inger Marie Holm
2017 08 Ontology-based terminologies for healthcare Luis Marco Ruiz, Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll
2017 07 Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen
2017 10 Requirements to the data reuse application programming interface for electronic health record systems Johan Gustav Bellika, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Andrius Budrionis, Luis Marco Ruiz, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Meskerem Asfaw
2017 06 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2016 07 Kunnskapsoppsummering: Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre Elia Gabarron, Hanne Hoaas, Elin Johnsen
2017 03 IKT-støtte for kodeverk og terminologi Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll
2017 05 Sosial, digital kontakt: Opplæring av eldre – erfaringer fra 2016 Elin Johnsen
2017 02 Effekter av digitale innbyggertjenester Paolo Zanaboni, Thomas Roger Schopf, Trine Bergmo, Monika Johansen, Nils Kolstrup, Elin Johnsen
2016 10 Konsept for nasjonal e-helsemonitor Gunn-Hilde Rotvold, Line Helen Linstad, Rune Pedersen, Paolo Zanaboni, Hege Andreassen, Inger Marie Holm
2016 06 Innføring av kjernejournal i de fire helseregionene Line Lundvoll Warth
2016 05 Internasjonale referansecase for bruk av helsedata Per Atle Bakkevoll, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Line Helen Linstad
2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn-Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.
2016 04 Multidose i e-resept: Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene Trine Bergmo, Monika Johansen, Elin Johnsen, Nils Kolstrup, Anette Vik Jøsendal
2016 03 Nettbaserte helsetjenester for alle Halgeir Holthe
2016 02 Kunnskapsoppsummering - Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2016 01 Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge - delrapport i utredning av nasjonal e-helse monitor Trine Bergmo, Rune Pedersen, Hege Andreassen, Inger Marie Holm

s faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2019 03 Videokonferanse i sykehus: fire trender Anne Granstrøm Ekeland
2019 01 VIDEOCARE: Akuttpsykiatrisk hjelp via videokonferanse Marianne Trondsen
2019 02 Sosial digital kontakt – et år etter Asbjørn Johansen Fagerlund
2018 10 Innføring og bruk av kjernejournal Kari Dyb Line Lundvoll Warth
2018 09 Kunstig intelligens og maskinlæring i helsesektoren Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll Anne Torill Nordsletta Line Helen Linstad
2018 08 Fra papir til elektronisk ordinering av multidose Trine Bergmo Elin Johnsen
2018 07 Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 06 E-konsultasjon—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 05 Forny resept—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 04 Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 03 Bruk av e-konsultasjon mellom pasient og fastlege Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2018 02 Digital dialog—pasientenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Asbjørn Johansen Fagerlund
2018 01 Digital dialog—fastlegekontorenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2017 03 CallMeSmart for klinisk kommunikasjon Terje Solvoll
2017 02 Sterk økning i risiko for eksponering av helsedata i USA Johan Gustav Bellika Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll
2017 01 Telerehabilitering Hanne Hoaas Paolo Zanaboni
2016 13 Hudkreftdiagnose gjennom bilder Thomas Roger Schopf
2016 12 Vil pasienter bruke e-helseverktøy når de er syke? Johan Gustav Bellika
2016 11 Seriøse spill i helsevesenet Eirik Årsand
2016 10 Deling av pasientgenererte data fra m-helseverktøy Meghan Bradway Eirik Årsand
2016 09 M-helse og diabetesbehandling Eirik Årsand
2016 08 M-helse og pasienters egenmestring av kronisk sykdom Eirik Årsand
2016 07 Kan sosiale medier styrke «gjør det selv»- bevegelsen og pasienters egenmestring? Eirik Årsand
2016 06 Et verdibasert, digitalt støttet, personsentrert omsorgssystem - Nasjonale og internasjonale trender Gro Berntsen
2016 05 Universell utforming og tilgjengelighet
2016 04 Bærbar teknologi og sensorer Eirik Årsand
2016 03 Tall og fakta om helseapper Eirik Årsand
2016 02 Digitale tjenester for min psykiske helse Deede Gammon
2016 01 Muligheter og utfordringer ved bruk av videokonsultasjoner i primærhelsetjenesten Monika Johansen