Anne Gerd Granås

Bio

Anne Gerd Granås

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 922 25 468

Stilling: Professor

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil

Anne Gerds publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Drug use and Drug Burden Index in community-dwelling older adult acutely admitted to hospital 2019 FOREDRAG
Prescribing errors on multidose drug dispensing prescriptions 2019 FOREDRAG
Interdisciplinary medication review to improve pharmacotherapy for patients with intellectual disabilities 2019 TIDSSKRIFTPUBL
A systematic review of the use of simulated patient methodology in pharmacy practice research from 2006 to 2016 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Pharmacist interventions on multidose drug dispensing prescriptions 2019 FOREDRAG
Clinical and Social Perspectives on Pharmacy Services 2018 BOKRAPPORTDEL
Clinical Pharmacy Practice and Education Chapter in: Clinical and Social Perspectives on Pharmacy Services 2018 BOK
Quality of prescribing for Norwegian elderly patients using automated multidose dispensed drugs 2018 FOREDRAG
Samfunnsfarmasi 2018 BOK
Interdisciplinary systematic medication reviews in housing for people with intellectual disabilities in Norway 2018 FOREDRAG
Medication errors associated with customized gentamicin dosing 2018 FOREDRAG
Deprescribing = avmedisinering 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Suksess med vaksinering i USAs apotek - hva med Norge? 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Interdisciplinary collaboration across secondary and primary care to improve medication safety in the elderly (IMMENSE study): study protocol for a randomised controlled trial 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Utilisation and polypharmacy aspects of antiepileptic drugs in elderly versus younger patients with epilepsy: A pharmacoepidemiological study of CNS-active drugs in Norway, 2004-2015 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Provision of pharmaceutical care by community pharmacists across Europe: Is it developing and spreading? 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Tverrprofesjonelle legemiddelgjennomganger i hjemmebaserte tjenester; en utfordring? 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Norsk oversettelse av forskrivningsverktøyet STOPPFrail 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Medications reviews in patients with mental disabilities 2017 FOREDRAG
Legemiddelepikrise fra farmasøyt - følges den opp av fastlege? 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Prescribing of NOACs has outnumbered warfarin: exploring how physicians choose anticoagulant treatments 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Elderly users of fall-risk-increasing drug perceptions of fall risk and the relation to their drug use?a qualitative study 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Medicines and patient safety 2017 FOREDRAG
Deprescribing for frail older people – Learning from the case of Mrs. Hansen 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Risk perception and drug information needs for pregnant women with epilepsy – a qualitative study 2011 FOREDRAG
Nurses' and pharmacists' learning experiences from participating in inter professional medication reviews in elderly in primary health care - a qualitative study 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Medication review in patients with mental disabilities. 2016 FOREDRAG
Nurses' and pharmacists' learning experiences from participating in inter professional medication reviews in primary health care: a qualitative study. 2016 FOREDRAG
Less is more? Deprescribing in older polypharmacy patients. 2016 FOREDRAG
Social Pharmacy and Clinical Pharamcy - Joining Forces 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Mener farmasøyter må rådgi, ikke selge julegaver 2016 MEDIEBIDRAG
Svært mange dør av feil medisinbruk. 2016 MEDIEBIDRAG
Ikke kast papirresepten! 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Ufullstendige resepter 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Konkret hjelp til abstractskriving 2016 MEDIEBIDRAG
Legemiddelgjennomganger hos psykisk utviklingshemmende i Oslo Kommune. Legemiddelrelaterte problemer og tiltak. 2016 FOREDRAG
e-Learning and Pharmaceutical Sciences 2016 FOREDRAG
Legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien - rapporterte og observerte avvik 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Prevalence of Different Combinations of Antiepileptic Drugs and CNS Drugs in Elderly Home Care Service and Nursing Home Patients in Norway 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Erfaringer med tverrprofesjonelle legemiddelgjennomganger i hjemmebaserte tjenester i Norge 2016 FOREDRAG
Experiences with interdisciplinary systematic medication reviews in homecare services in Norway 2016 FOREDRAG
'I try not to bother the residents too much' - the use of capillary blood glucose measurements in nursing homes 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Factors influencing prescribing of fall-risk-increasing drugs to the elderly: A qualitative study 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Discrepancies between physicians’ prescriptions and patients’ use of antiepileptic drugs 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Paneldebatt om norskkunnskaper hos farmasøyter. 2015 FOREDRAG
Acquisition of communication skills for pharmacy students: role-play, video and debriefing 2015 FOREDRAG
Despite having my teacher’s voice I really believed the avatar was a patient 2015 FOREDRAG
Finn fem feil: pasientens legemidler i samhandling mellom sykehus – sykehjem 2015 FOREDRAG
Leger utelater opplysninger om bruksområde på eResepter – en fare for pasientsikkerheten? 2015 FOREDRAG
Hospital pharmacists narrow the gap between health care levels by optimizing discharge letters 2015 FOREDRAG
Drug related problems in patients receiving home care services—a multidisciplinary approach to integrated medicines management 2015 FOREDRAG
Interdisciplinary and structured drug reviews in primary health care- health personnel’s perceived value of participation 2015 FOREDRAG
PERFORMING CLINICAL PHARMACY STUDIES ACROSS THE NORDIC AND BALTIC COUNTRIES – HOW CAN WE STRENGTHEN RESEARCH BY USING JOINT PROTOCOLS AND/OR SUPERVISION? 2015 FOREDRAG
Incidence of type 2 diabetes and use of oral antidiabetic drugs in the elderly population in Norway 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Hjemmeapoteket (podcast) 2015 INFORMASJONSMATR
Norsk oversettelse av START 2 og STOPP 2 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Use of antiepileptic drugs in combination with central nervous system drugs in elderly home care service and nursing home patients in Norway 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Use of antiepileptic drugs in combination with central nervous system drugs in elderly home care service and nursing home patients in Norway 2015 FOREDRAG
Bedre legemiddelbehandling av eldre 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Hold orden på medisinene! 2014 MEDIEBIDRAG
Legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten 2014 RAPPORT
Fokus på feil legemiddelbruk i hjemmetjenesten 2014 MEDIEBIDRAG
Multidisciplinary medication reconciliation and medication review in home care services 2014 FOREDRAG
Legemiddelgjennomganger hos eldre i sykehjem og hjemmetjenesten. Pasientkasuistikker fra sykehjemmet. 2014 FOREDRAG
Too much, too little. Using Tools for measuring and discussiing quality of medicatin use in elderly patients. 2014 FOREDRAG
Funn fra legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten i Oslo. 2014 FOREDRAG
Kvintessensen av farmasidagene 2014. 2014 FOREDRAG
Mange muligheter med medisiner – Bli farmasøyt! 2014 FOREDRAG
Flipped classroom , pod cast og digitale kollokvier. Erfaringer fra farmasiutdanningen 2014 FOREDRAG
Too much or too little? Using Tools for medicatin reviews of elderly patients 2014 FOREDRAG
Medicines reconciliation - is it solving the Chinese whisper? 2014 FOREDRAG
Alminnelige helseplager i legevakt 2009 RAPPORT
Legemidler og pasientsikkerhet - fokus på eldre 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Hospital pharmacists narrow the gap between health care levels by optimizing discharge letters 2014 FOREDRAG
Hospital pharmacists narrow the gap between health care levels by optimizing discharge letters 2014 FOREDRAG
Diabetes Type 2 and Use of Oral Antidiabetic Drugs in the Elderly Population in Norway 2014 FOREDRAG
Lost in translation?. Comparing three Scandinavian translations of the Beliefs about Medicines Questionnaire 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Use of drugs for peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GORD) in older patients 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Epikrise med farmasøytnotat - Fastlegers erfaringer med og nytte av farmasøytnotat ved utskrivning fra St. Olavs Hospital 2014 RAPPORT
Legemiddelgjennomganger hos eldre: tverrfaglig skreddersøm eller standardiserte verktøy? 2014 FOREDRAG
Legemidler mot ulcus og gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) hos eldre pasienter 2013 FOREDRAG
7954 fikk tilbud om studieplass - skolen har bare 4255 plasser 2013 MEDIEBIDRAG
Opp av skrivebordsskuffen 2013 FOREDRAG
Fra utdanningene: bruk av digitale kollokvier for å styrke forholdet mellom utdanning og praksis 2013 MEDIEBIDRAG
Går MOOC på farmasi 2013 MEDIEBIDRAG
Mindre krem, mer farmasi 2013 FOREDRAG
Too much, too little? Using tools for measuring and discussing quality of medication use in elderly patients 2013 FOREDRAG
Use of drugs for opeptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GORD) in older patients 2013 FOREDRAG
Praksisveileder: Mentor, coach eller «bare» veileder? 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Drug information in pregnancy - attitudes and needs among pregnant women and physicians 2013 RAPPORT
Behovsmedisinering i sykehjem: Forskrivning, bruk og dokumentasjon av effekt 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Teratogenic risk perception and confidence in use of medicines in pairs of pregnant women and general practitioners based on patient information leaflets 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Apoteker i klemme mellem helse og handel 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Drug prescribing quality for older patients. Explicit indicators and multidisiplinary medication reviews 2012 RAPPORT
Tverrfaglig kvalitet 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Fylkesvise forskjeller i salg av blodglukosestrimler og antidiabetika 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Risk perception and medicines information needs in pregnant women with epilepsy - A qualitative study 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Samhandling mellom allmennleger og apotek ved korreksjon av resepter 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Multidosepakkede legemidler i Skandinavia : en systematisk oversikt over muligheter og begrensninger 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Viktig med farmasøytisk engasjement 2011 TIDSSKRIFTPUBL
A qualitative study of physicians’ and nurses’ experiences of multidisciplinary collaboration with pharmacists participating at case conferences 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Prescribing quality for older people in Norwegian nursing homes and home nursing services using multidose dispensed drugs 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Avvik fra resepter til utskrevne pasienter fra sykehus 2007 FOREDRAG
Minor ailments out-of-hours care - an observational study 2009 FOREDRAG
Alminnelige helseplager i legevakt. Rapport nr 2-2009 2009 RAPPORT
Minor ailments in out-of-hours primary care: An observational study 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Store ulikskapar i innhald, utforming og kvalitet på dei generelle skriftlege direktiva : behovsmedisinering i sjukeheimar 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Uheldig legemiddelbruk hos eldre 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Minor ailments in out-of-hours primary care: An observational study 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Prescriptions from general practitioners and in hospital physicians requiring pharmacists' interventions 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Quality assessment of patients’ self-monitoring of blood glucose in community pharmacies 2010 TIDSSKRIFTPUBL
The Prevalence of Self-Monitoring of Blood Glucose and Costs of Glucometer Strips in a Nationwide Cohort 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Samfunnsfarmasi - legmiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse 2010 BOK
Prescriptions to patients discharged from hospitals requiring pharmacists interventions 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Diabetes care in Norwegian pharmacies: a descriptive study 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Legemiddelgjennomganger i apotek for pasienter med type 2-diabetes 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Self-efficacy in counseling in Norwegian chain pharmacies: A cross-sectional study 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Multidisciplinary intervention to identify and resolve drug-related problems in Norwegian nursing homes 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Evaluating categorisation and clinical relevance of drug-related problems in medication reviews 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Control of patients' glucometers and SMBG technique in community pharmacies 2007 FOREDRAG
Control of Self-Monitoring of Blood Glucose in Community Pharmacies 2007 FOREDRAG