Digital legemiddelhåndtering: Webinarer

Kommende webinarer

#1: Alvorlig og fatale feilmedisineringer på sykehus

Alvorlig og fatale feilmedisineringer på sykehus presenteres av Alma Mulac, stipendiat MPharm, Universitetet i Oslo.

#2: Lukket legemiddelsløyfe i Helse Vest - Mer enn teknologi

Lukket legemiddelsløyfe i Helse Vest - Mer enn teknologi presenteres av Eva C. Backer, rådgiver, avdeling for arkitektur, portefølje og innovasjon, Helse Vest IKT.

#3: Strekkodeassistert legemiddeladministrering (SALA)

Strekkodeassistert legemiddeladministrering (SALA) presenteres av Rune Kristiansen, MSc, rådgiver Fag og Kompetanse/Klinisk IKT, Sykehuset Østfold HF.

#4: Forskning på innføring av pasientens legemiddelliste i kommunehelsetjenesten

Forskning på innføring av pasientens legemiddelliste i kommunehelsetjenesten - status, erfaringer og utfordringer presenteres av Unn Sollid Manskow og Truls Tunby Kristiansen, forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, Tromsø. Webinaret ble avholdt 13.11.2020.

#5: Regional standard for Lukket Legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst

Status for prosjekt RKL Regional standard for Lukket Legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst presenteres av Arve Melum, prosjektleder, Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst har som mål å øke pasientsikkerheten gjennom etablering og bruk av en regional standard for lukket legemiddelsløyfe (LLS) med elektronisk verifikasjon. En god løsning for LLS skal også effektivisere legemiddelhåndteringen. Webinaret ble avholdt 27.11.2020.

#6: Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose - hvordan påvirkes denne overgangen av uoverensstemmelser i legemiddellistene?

Temaet Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose - hvordan påvirkes denne overgangen av uoverensstemmelser i legemiddellistene? - presenteres av Anette Vik Jøsendal, PhD-student, Nasjonalt senter for e-helseforskning og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Webinaret ble avholdt 11.12.2020.

#7: Fem tiltak på Haraldsplass for å gi pasienten riktige ledemidler

Temaet rett legemiddelbehandling krever involvering av pasientene og klok bruk av teknologi presenteres av Petter Thornam, Fagdirektør, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Webinaret ble avholdt 15.01.2021.

#8: Tilrettelagt medisininformasjon

Temaet Tilrettelagt medisininformasjon presenteres av Anne Moen, Professor ved UiO og Nasjonalt senter for e-helseforskning og koordinator for Gravitate-Health Public-Private Partnership. Målet med prosjektet er at det skal bli lettere å finne og forstå informasjon om medisinene man tar. Når pakningsvedlegget i medisinpakken også kommer i digital form kan informasjonen også tilpasses brukerens behov. Hvert år dør mange på grunn av feil medisinbruk, og tilrettelagt og forståelig informasjon kan redusere dette. Webinaret ble avholdt 29.01.2021.

#9: Hvordan gi legene bedre kunnskap om samstemming av legemidler for å oppnå økt pasientsikkerhet?

Temaet presenteres av Kristin Fladstad Heier, klinisk farmasøyt ved Sykehuset Østfold Kalnes. Legemiddelsamstemming går ut på å lage en nøyaktig liste over alle legemidler som pasienten faktisk bruker, for å hindre feil. Det er avgjørende å forstå hvilke kilder som er best å bruke til hvilke pasienter. Kristin Fladstad Heier har i mange år jobbet med kvalitetssikring av legemiddelhåndtering, i primær- og spesialisthelsetjenesten. I det siste har hun utviklet en opplæringspakke for nye leger. Webinaret ble avholdt 12.02.2021.

#10: Helseplattformen: Innføring av en felles elektronisk pasientjournal i Midt-Norge

Temaet presenteres av Janne Kutschera Sund og Liv Johanne Wekre fra Helseplattformen. Webinaret ble avholdt 12.03.2021.

#11: E-kurve og digital legemiddelflyt

Temaet presenteres av Kristin Slettvåg, rådgiver, Kurve- og legemiddelhåndtering (KULE), Helse Vest. Webinaret ble avholdt 26.03.2021.

#12: Presentasjon av resultater fra førstudien til "Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste"

Temaet presenteres av Unn Sollid Manskow og Truls Tunby Kristiansen, forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Webinaret ble avholdt 23.04.2021.

#13: Lukket legemiddelsløyfe i et regionalt system for kreftbehandling krever samarbeid på nye måter

Temaet presenteres av Karen Henjum, Kreftklinikken, OUS og Malin Davidsson, Sykehusapotekene HF, Helse Sør-Øst. Webinaret ble avholdt 07.05.2021.

#14: Hvordan får helsepersonell tilgang til legemiddelinformasjon i sykehusenes journalsystemer når informasjonen finnes i ulike systemer?

Temaet presenteres av seniorrådgiver Ivar Terje Solberg i Helsetilsynet. Webinaret ble avholdt 21.05.2021.

#15: Hvordan kan pasientens legemiddelbruk bli riktig fra starten av sykehusoppholdet?

Temaet presenteres av farmasøyt Renate Elenjord, forskningsleder ved Sykehusapotek Nord og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. Webinaret ble avholdt 04.06.2021.

#16: Beslutningsstøtte i MetaVision

Temaet presenteres av farmasøyt Karoline Hansen ved Sykehusapoteken Oslo. Webinaret ble avholdt 03.09.2021.

#17: Digitalization of medication management

Temaet presenteres av Dr. Sally Rafie, farmasispesialist ved University of California San Diego Health. Webinaret ble avholdt 17.09.2021.

#18: Merarbeid - en forutsetning for integrasjoner i helsevesenet

Temaet presenteres av Camilla Bjørnstad, stipendiat, Nasjonalt senter for e-helseforskning og leder for sykehusapoteket i Tromsø. Webinaret ble avholdt 01.10.2021.

#19: Nasjonal legemiddelliste i Sverige

Temaet presenteres av universitetslektor Tora Hammar, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet. Webinaret ble avholdt 15.10.2021.

#20: Teknologi som hindrer feilmedisinering

Temaet presenteres av stipendiat Alma Mulac, Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo. Webinaret ble avholdt 29.10.2021.

#21: Persontilpasset bruk av medisiner i psykiatrien med maskinlæring

Temaet presenteres av Tore Haslemo, leder for Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Webinaret ble avhold 26.11.2021.

 

For mer informasjon, kontakt:

  • Thomas Bäckstrøm, Sykehusapotekene,

    email hidden; JavaScript is required

  • Astrid Johnsen, Sykehusapotekene,

    email hidden; JavaScript is required

Denne siden er sist oppdatert:

03.12.2021