Webinarer

#1: Alvorlig og fatale feilmedisineringer på sykehus

Alvorlig og fatale feilmedisineringer på sykehus presenteres av Alma Mulac, stipendiat MPharm, Universitetet i Oslo.

#2: Lukket legemiddelsløyfe i Helse Vest - Mer enn teknologi

Lukket legemiddelsløyfe i Helse Vest - Mer enn teknologi presenteres av Eva C. Backer, rådgiver, avdeling for arkitektur, portefølje og innovasjon, Helse Vest IKT.

#3: Strekkodeassistert legemiddeladministrering (SALA)

Strekkodeassistert legemiddeladministrering (SALA) presenteres av Rune Kristiansen, MSc, rådgiver Fag og Kompetanse/Klinisk IKT, Sykehuset Østfold HF.

#4: Forskning på innføring av pasientens legemiddelliste i kommunehelsetjenesten

Forskning på innføring av pasientens legemiddelliste i kommunehelsetjenesten - status, erfaringer og utfordringer presenteres av Unn Sollid Manskow og Truls Tunby Kristiansen, forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, Tromsø. Webinaret ble avholdt 13.11.2020.

#5: Regional standard for Lukket Legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst

Status for prosjekt RKL Regional standard for Lukket Legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst presenteres av Arve Melum, prosjektleder, Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst har som mål å øke pasientsikkerheten gjennom etablering og bruk av en regional standard for lukket legemiddelsløyfe (LLS) med elektronisk verifikasjon. En god løsning for LLS skal også effektivisere legemiddelhåndteringen. Webinaret ble avholdt 27.11.2020.

#6: Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose - hvordan påvirkes denne overgangen av uoverensstemmelser i legemiddellistene?

Temaet Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose - hvordan påvirkes denne overgangen av uoverensstemmelser i legemiddellistene? - presenteres av Anette Vik Jøsendal, PhD-student, Nasjonalt senter for e-helseforskning og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Webinaret ble avholdt 11.12.2020.

#7: Fem tiltak på Haraldsplass for å gi pasienten riktige ledemidler

Temaet rett legemiddelbehandling krever involvering av pasientene og klok bruk av teknologi presenteres av Petter Thornam, Fagdirektør, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Webinaret ble avholdt 15.01.2021.

#8: Tilrettelagt medisininformasjon

Temaet Tilrettelagt medisininformasjon presenteres av Anne Moen, Professor ved UiO og Nasjonalt senter for e-helseforskning og koordinator for Gravitate-Health Public-Private Partnership. Målet med prosjektet er at det skal bli lettere å finne og forstå informasjon om medisinene man tar. Når pakningsvedlegget i medisinpakken også kommer i digital form kan informasjonen også tilpasses brukerens behov. Hvert år dør mange på grunn av feil medisinbruk, og tilrettelagt og forståelig informasjon kan redusere dette. Webinaret ble avholdt 29.01.2021.

#9: Hvordan gi legene bedre kunnskap om samstemming av legemidler for å oppnå økt pasientsikkerhet?

Temaet presenteres av Kristin Fladstad Heier, klinisk farmasøyt ved Sykehuset Østfold Kalnes. Legemiddelsamstemming går ut på å lage en nøyaktig liste over alle legemidler som pasienten faktisk bruker, for å hindre feil. Det er avgjørende å forstå hvilke kilder som er best å bruke til hvilke pasienter. Kristin Fladstad Heier har i mange år jobbet med kvalitetssikring av legemiddelhåndtering, i primær- og spesialisthelsetjenesten. I det siste har hun utviklet en opplæringspakke for nye leger. Webinaret ble avholdt 12.02.2021.

#10: Helseplattformen: Innføring av en felles elektronisk pasientjournal i Midt-Norge

Temaet presenteres av Janne Kutschera Sund og Liv Johanne Wekre fra Helseplattformen. Webinaret ble avholdt 12.03.2021.

 

For mer informasjon, kontakt:

Denne siden er sist oppdatert:

22.03.2021