logo

Digital legemiddelhåndtering

Digitaliseringen av legemiddelfeltet gir store muligheter og et enormt behov for kunnskap. Temaene som har vært tatt opp spenner fra e-resept, multidose, pasientens legemiddelliste og bivirkningssøk.

Webinarer sendes på hver tredje fredag, kl 08.15-09.00.

Redaksjonskomité

  • Unn Manskow, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Anne Gerd Granås, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Thomas Bäckstrøm, Sykehusapotekne Østfold, Kalnes
  • Astrid Johnsen, Sykehusapotekene HF
  • Stine Slørdal, Helse Midt-Norge RHF
  • Monika Johansen, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Digital legemiddelhåndtering: Nyheter

Lukket legemiddelsløyfe

Fersk kunnskap om hvordan de jobber med lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst.

23.11.2020

Forskning på Pasientens legemiddelliste

Siste nytt innen forskning på Pasientens legemiddelliste for 2020.

06.11.2020

Strekkodeassistert legemiddeladministrering (SALA)

Hvordan administrer de legemidler ved Sykehuset Østfold?

23.10.2020

Lukket legemiddelsløyfe i Helse Vest - Mer enn teknologi

I tillegg til teknologi, hva trenger man for å lukke legemiddelsløyfen?

09.10.2020

Alvorlig og fatale feilmedisineringer på sykehus

Hva kan sykehuset gjøre i forhold til feilmedisinering?

25.09.2020
    7