logo

Forskning på Pasientens legemiddelliste

Siste nytt innen forskning på Pasientens legemiddelliste for 2020.

Anne Gerd Granås fra UiO og Monika Johansen fra Nasjonalt senter for e-helseforskning. (Foto: Jarl-Stian Olsen)
Anne Gerd Granås fra UiO og Monika Johansen fra Nasjonalt senter for e-helseforskning. (Foto: Jarl-Stian Olsen)

Innføring av Pasientens legemiddelliste i kommunehelsetjenesten. Status, erfaringer og utfordringer.

Presentasjon ved Unn Sollid Manskow og Truls Tunby Kristiansen, Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Opptak