Webinar: Forskning på Pasientens legemiddelliste


Sugen på å få siste nytt innen forskning på Pasientens legemiddelliste? Bli med på vårt webinar 13. november!

Bli med på webinar sammen med bl.a. Anne Gerd Granås fra UiO og Monika Johansen fra Nasjonalt senter for e-helseforskning. (Foto: Jarl-Stian Olsen)
Bli med på webinar sammen med bl.a. Anne Gerd Granås fra UiO og Monika Johansen fra Nasjonalt senter for e-helseforskning. (Foto: Jarl-Stian Olsen)

Tema:

“Innføring av Pasientens legemiddelliste i kommunehelsetjenesten. Status, erfaringer og utfordringer,” ved Unn Sollid Manskow og Truls Tunby Kristiansen, Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Tidspunkt: 13. november klokken 8:30 – 9:15, via Zoom.

Påmelding

Du melder deg på her: Questback link

Unn Sollid Manskow
Unn Sollid Manskow
Truls Tunby Kristiansen
Truls Tunby Kristiansen

Vårt nettverk består av følgende samarbeidspartnere:

  • Sykehusapotekene Østfold
  • Sykehuset Østfold
  • Universitetet i Oslo
  • Farmasøytisk Institutt, UiO
  • Nasjonalt senter for e-helseforskning

Vi kommer til å gjennomføre webinarer framover omtrent hver 14. dag.

Sykehusapotekene Østfold, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo og Farmasøytisk Institutt tar for seg legemidler, pasientsikkerhet og lukket legemiddelsløyfe.

Nasjonalt senter for e-helseforskning vil formidle forskning innen digital legemiddelhåndtering.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne på Facebook og Twitter der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Twitter: https://twitter.com/ehealthNOR...

Spre gjerne ordet om våre seminarer, til de du tror kan være interessert.