Webinar: Lukket legemiddelsløyfe


Bli med på webinar fredag 27. november. Da får du fersk kunnskap om hvordan de jobber med lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst.

Bli med på webinar sammen med bl.a. Arve Melum fra Sykehusapotekene.
Bli med på webinar sammen med bl.a. Arve Melum fra Sykehusapotekene.

Tema:

“Helse Sør-Øst har som mål å øke pasientsikkerheten gjennom etablering og bruk av en regional standard for lukket legemiddelsløyfe (LLS) med elektronisk verifikasjon. En god løsning for LLS skal også effektivisere legemiddelhåndteringen.”

Presentasjon ved Arve Melum fra Sykehusapotekene, som er prosjektleder for RKL Regional standard lukket legemiddelsløyfe.

Tidspunkt: 27. november klokken 8:30 – 9:15, via Zoom.

Påmelding

Du melder deg på her: Questback link.

Vårt nettverk består av følgende samarbeidspartnere:

  • Sykehusapotekene Østfold
  • Sykehuset Østfold
  • Universitetet i Oslo
  • Farmasøytisk Institutt, UiO
  • Nasjonalt senter for e-helseforskning

Vi gjennomfører webinarer omtrent hver 14. dag.

Sykehusapotekene Østfold, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo og Farmasøytisk Institutt tar for seg legemidler, pasientsikkerhet og lukket legemiddelsløyfe.

Nasjonalt senter for e-helseforskning vil formidle forskning innen digital legemiddelhåndtering.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne på Facebook og Twitter der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Twitter: https://twitter.com/ehealthNOR...

Spre gjerne ordet om våre seminarer, til de du tror kan være interessert.