logo

Lukket legemiddelsløyfe

Fersk kunnskap om hvordan de jobber med lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst.

Se på webinar sammen med bl.a. Arve Melum fra Sykehusapotekene.
Se på webinar sammen med bl.a. Arve Melum fra Sykehusapotekene.

Helse Sør-Øst har som mål å øke pasientsikkerheten gjennom etablering og bruk av en regional standard for lukket legemiddelsløyfe (LLS) med elektronisk verifikasjon. En god løsning for LLS skal også effektivisere legemiddelhåndteringen.

Presentasjon ved Arve Melum fra Sykehusapotekene, som er prosjektleder for RKL Regional standard lukket legemiddelsløyfe.

Opptak