logo

Strekkodeassistert legemiddeladministrering (SALA)

Hvordan administrer de legemidler ved Sykehuset Østfold?

Strekkodeassistert legemiddeladministrering
Strekkodeassistert legemiddeladministrering

Temaet Strekkodeassistert legemiddeladministrering (SALA) presenteres av Rune Kristiansen, MSc, rådgiver Fag og Kompetanse/Klinisk IKT, Sykehuset Østfold HF.

Opptak