logo

Digital legemiddelhåndtering

Digitaliseringen av legemiddelfeltet gir store muligheter og et enormt behov for kunnskap. Temaene som har vært tatt opp spenner fra e-resept, multidose, pasientens legemiddelliste og bivirkningssøk.

Webinarer sendes på hver tredje fredag, kl 08.15-09.00.

Redaksjonskomité

  • Unn Manskow, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Anne Gerd Granås, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Thomas Bäckstrøm, Sykehusapotekne Østfold, Kalnes
  • Astrid Johnsen, Sykehusapotekene HF
  • Stine Slørdal, Helse Midt-Norge RHF
  • Monika Johansen, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Digital legemiddelhåndtering: Nyheter

Ingen skal dø av feilmedisinering

Hvordan når vi visjonen om at ingen personer skal dø av feil i legemiddelhåndtering? Se på opptaket fra webinaret der vi tok en gjennomgang av tiltakene på feltet.

10.12.2021

Persontilpasset bruk av medisiner i psykiatrien med maskinlæring

Hvordan sikre bedre legemiddelbehandling i psykiatrien fra første konsultasjon? Tore Haslemo mener at maskinlæring er svaret. Se opptak fra webinar 26. november.

18.11.2021

EHIN 2021: Kan feil oppstå i PLL?

Paneldebatt om pasientens legemiddelliste.

10.11.2021

EHiN 2021: Pasientenes egeninnsats ved bruk av egne helsedata

Pasientenes egeninnsats ved bruk av egne helsedata

10.11.2021

Teknologi som hindrer feilmedisinering

Fører skanning av strekkoder på legemidler og pasientarmbånd til sikrere legemiddelhåndtering? Absolutt, sier Alma Mulac, men systemet er utfordrende på mange nivå.

01.11.2021

Nasjonal legemiddelliste i Sverige

Hvordan går det med naboene våre i Sverige når de skal implementere et felles system for legemiddelhåndtering innen 2023? Opptak av webinar 15. oktober med Tora Hammar.

15.10.2021

Merarbeid - en forutsetning for integrasjoner i helsevesenet

Dårlig integrasjon mellom de tekniske systemene på sykehuset skaper merarbeid for personell i form av registrering og vedlikehold av data.

01.10.2021

Beslutningsstøtte i MetaVision

Riktig legemiddelbehandling har fått et hjelpeverktøy i form av MetaVision.

30.09.2021

Digitalisering av legemiddelhåndtering

Bruk av teknologi for å sikre trygg legemiddelbruk på sykehus er ganske annerledes i USA enn i Norge. Dr. Sally Rafie snakket om digital teknologi og legemiddelbruksprosessen i dette webinaret 17. september.

30.09.2021

Farmasøyt i akuttmottak

Hvordan kan pasientens legemiddelbruk bli riktig fra starten av sykehusoppholdet?

27.05.2021
    5 6 7