logo

Merarbeid - en forutsetning for integrasjoner i helsevesenet

Dårlig integrasjon mellom de tekniske systemene på sykehuset skaper merarbeid for personell i form av registrering og vedlikehold av data.

Merarbeid - en forutsetning for integrasjoner i helsevesenet
Camilla Bjørnstad tar opp utfordringer med dataintegrasjoner i helsevesenet.

I EPJ-systemet defineres mengde legemiddel ofte som tabletter, mens i det elektroniske kurvesystemet ofte defineres i vekt, som for eksempel milligram. Ved overføring av legemiddeldata mellom systemene, blir det klinikeren sin "jobb" å oversette dataene og bekrefte at de stemmer. Hvorfor har det blitt sånn? Og hva må til for å få til bedre integrasjoner mellom systemene på sykehuset?

Presentasjon ved Camilla Bjørnstad, stipendiat, Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".