Webinar: Merarbeid - en forutsetning for integrasjoner i helsevesenet


Dårlig integrasjon mellom de tekniske systemene på sykehuset skaper merarbeid for personell i form av registrering og vedlikehold av data.

Camilla Bjørnstad tar opp utfordringer med dataintegrasjoner i helsevesenet
Camilla Bjørnstad tar opp utfordringer med dataintegrasjoner i helsevesenet

I EPJ-systemet defineres mengde legemiddel ofte som tabletter, mens i det elektroniske kurvesystemet ofte defineres i vekt, som for eksempel milligram. Ved overføring av legemiddeldata mellom systemene, blir det klinikeren sin "jobb" å oversette dataene og bekrefte at de stemmer. Hvorfor har det blitt sånn? Og hva må til for å få til bedre integrasjoner mellom systemene på sykehuset?

Presentasjon ved Camilla Bjørnstad, stipendiat, Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Se på opptaket av Camilla sin presentasjon på YouTube.