Webinar: Beslutningsstøtte i MetaVision


Riktig legemiddelbehandling har fått et hjelpeverktøy i form av MetaVision.

Karoline Hansen presenterte om beslutningsstøtte i MetaVision
Karoline Hansen presenterte om beslutningsstøtte i MetaVision

Det elektroniske kurvesystemet MetaVision har en funksjon for beslutningsstøtte. Dette hjelper leger og sykepleiere til å sikre riktig legemiddelbruk ved å ta de riktige beslutningene og varsle ved eventuelle faremomenter. På webinaret vil du bli kjent med funksjonaliteten i MetaVision som er laget for å understøtte beslutninger i legemiddelbehandling.

Presentasjon ved farmasøyt Karoline Hansen ved Sykehusapoteken Oslo.

Opptak