Ingen skal dø av feilmedisinering


Hvordan når vi visjonen om at ingen personer skal dø av feil i legemiddelhåndtering? Se på opptaket fra webinaret der vi tok en gjennomgang av tiltakene på feltet.

Unn Sollid Madsen og Anne Gerd Granås tok en gjennomgang av tiltak for å redusere feil i legemiddelhåndtering.
Unn Sollid Madsen og Anne Gerd Granås tok en gjennomgang av tiltak for å redusere feil i legemiddelhåndtering.

Feil i legemiddelhåndtering kan i verste fall ha alvorlige konsekvenser. Det finnes mange tiltak på mange nivåer for å redusere feilmedisinering. Det satses på nye teknologiske løsninger, å få rett kompetanse inn på rett sted, samt å involvere brukerne. Hvordan går det med disse tiltakene? Hvilke utfordringer prøver de å løse, og hvilke nye utfordringer oppstår?

Presentasjon ved Anne Gerd Granås, professor ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for e-helseforskning, og Unn Sollid Manskow, seniorforsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Vi vet at feil legemiddelbruk gir unødig lidelse og påfører samfunnet store ekstrautgifter. Globalt er kostnadene med feilmedisinering blitt estimert til 42 millioner USD årlig. Det overordnede målet i rapporten fra Verdens helseorganisasjon i 2017, "Medication Without Harm - WHO Global Patient Safety Challenge", er å redusere alvorlige skader forårsaket av feil i legemiddelhåndteringskjeden med 50% over fem år. Det har snart gått fem år. I Norge satses det stort på teknologiske løsninger for å støtte helsepersonell, med mål om å redusere sjansen for feilmedisinering, det være seg ved forskriving, tilberedning, administrering, overvåkning og bruk. Hvordan går det med disse tiltakene? Hva skal til for at ingen personer dør som følge av feil som gjøres ved legemiddelhåndtering?

Anne Gerd Granås er professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo og Professor II ved Nasjonalt senter for e-helseforskning i Tromsø. Hun forsker på pasientsikkerhet ved legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering, samt folks forståelse av legemidler.

Unn Sollid Manskow er utdannet sykepleier og har en doktorgrad i helsetjenesteforskning. På Nasjonalt senter for e-helseforskning er hun prosjektleder for følgeforskningsprosjektet "Pasientens legemiddelliste og Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjeneste", samt tilknyttet prosjektet ONWARDS og Blå Kors Kompasset.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".