Farmasøyt i akuttmottak

Hvordan kan pasientens legemiddelbruk bli riktig fra starten av sykehusoppholdet?

Renate Elenjord legger fokus på riktig legemiddelbruk i sykehus
Renate Elenjord legger fokus på riktig legemiddelbruk i sykehus

Mange pasienter legges inn i sykehus på grunn av legemiddelrelaterte problemer, og mange feil knyttet til legemidler oppstår i sykehus. Dette ønsker Sykehusapotek Nord å identifisere og forebygge i samarbeid med Nordlandssykehuset, UNN og UiT Norges arktiske universitet.

Presentasjon ved farmasøyt Renate Elenjord, forskningsleder ved Sykehusapotek Nord og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet.

Helse Nord finansierer forskningsprosjektet «Farmasøyt i akuttmottak» med 20 millioner for å studere effekter av å ha farmasøyter som en del av det tverrfaglige teamet i akuttmottak. Dette kan redde liv og korte ned sykehusopphold.

Renate Elenjord er forskningsleder ved Sykehusapotek Nord og førsteamanuensis ved UiT, Norges arktiske universitet. Hun er farmasøyt med doktorgrad i farmakologi, og leder for tiden et stort Helse Nord finansiert forskningsprosjekt: "Farmasøyt i akuttmottak" hvor farmasøyter skal integreres som en del av det tverrfaglige teamet på akuttmottakene i Tromsø, Bodø og Harstad. Behovet for gode digitale løsninger når en ny yrkesgruppe skal inn i det kliniske samarbeidet meldte seg tidlig i prosjektperioden. Prosjektet startet opp i januar 2019 og skal gå over 6 år. Det er foreløpig knyttet to PhD stipendiater og en post doc til prosjektet, samt en rekke masterstudenter årlig.

Opptak