Webinar: Nasjonal legemiddelliste i Sverige


Hvordan går det med naboene våre i Sverige når de skal implementere et felles system for legemiddelhåndtering innen 2023? Opptak av webinar 15. oktober med Tora Hammar.

Tora Hammar presenterte om digital legemiddelhåndtering i Sverige.
Tora Hammar presenterte om digital legemiddelhåndtering i Sverige.

Det er store forventninger i Sverige til den nye nasjonale legemiddellisten. Tora Hammar driver et forskningsprosjekt som følger implementering og effekter av Nationella läkemedelslistan. Intervjuer med pasienter og helsepersonell viser store problemer med legemiddelhåndtering i fravær av en felles liste over legemidler, samt høye og delvis urealistiske forhåpninger til det nye systemet. Presentasjonen holdes på svensk.

Presentasjon ved universitetslektor Tora Hammar, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet.

Se på opptaket på YouTube, eller høre på det som podkast.