Webinar: Nasjonal legemiddelliste i Sverige


Hvordan går det med naboene våre i Sverige når de skal implementere et felles system for legemiddelhåndtering innen 2023? Velkommen på webinar 15. oktober med Tora Hammar.

Tora Hammar presenterer om digital legemiddelhåndtering i Sverige.
Tora Hammar presenterer om digital legemiddelhåndtering i Sverige.

Tema

Det er store forventninger i Sverige til den nye nasjonale legemiddellisten. Tora Hammar driver et forskningsprosjekt som følger implementering og effekter av Nationella läkemedelslistan. Intervjuer med pasienter og helsepersonell viser store problemer med legemiddelhåndtering i fravær av en felles liste over legemidler, samt høye og delvis urealistiske forhåpninger til det nye systemet. Presentasjonen holdes på svensk.

Presentasjon ved universitetslektor Tora Hammar, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet.

Sverige er i ferd med å innføre en nasjonal liste over legemidler, som vil gi helsetjenester, apotek og pasienter samme informasjon om pasientens foreskrevne og innsamlede medisiner. Det er store forventninger om at dette vil føre til bedre pasientsikkerhet, bedre samarbeid og færre feil i tilgjengelige lister over pasientens nåværende legemidler. Tora Hammar driver et forskningsprosjekt for å følge implementeringen og effektene av Nationella läkemedelslistan. På webinaret vil hun presentere resultater fra studiene som ble utført før introduksjonen og planlegger å følge effektene på pasientsikkerheten. Intervjuer og undersøkelser med pasienter og ansatte viser store problemer med legemiddelhåndtering i fravær av en felles liste over legemidler, samt høye og delvis urealistiske forhåpninger på Nationella läkemedelslistan. Resultatene viser også at feil er svært vanlige i legemiddellistene som er tilgjengelige i dag.

Tidspunkt: 15. oktober klokken 08:30-09:15, via Zoom.

Tora Hammar har mer enn 10 års erfaring med forskning i digital legemiddelhåndtering. Hun er farmasøyt og PhD, og jobber nå som universitetslektor i helseinformatikk ved eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet i Sverige.

Påmelding

Meld deg på her.

Du vil deretter bli tilsendt en Zoom-lenke for pålogging, som også kan legges i din kalender.

Opptak

Webinaret vil bli tatt opp og lagt ut her.

Følg oss i sosial medier

Følg oss gjerne i sosiale medier der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Linkedin: www.linkedin.com/company/ehealthresearch

Twitter: https://twitter.com/ehealthNORWAY

Spre gjerne ordet om våre arrangementer, til de du tror kan være interessert.