logo

EHiN 2021: Pasientenes egeninnsats ved bruk av egne helsedata

Pasientenes egeninnsats ved bruk av egne helsedata

Pasientenes egeninnsats ved bruk av egne helsedata
Pasientenes egeninnsats ved bruk av egne helsedata

Hvordan kan pasientens egeninnsats og aktive bruk av egne helsedata bidra til kvalitetssikring og oversikt over egne legemidler?

Moderator: Anne Moen

Paneldeltakere: Anita Sævild, Jan Morten Engzelius, Hanne Andresen, Øystein Kydland