logo

Digitalisering av legemiddelhåndtering

Bruk av teknologi for å sikre trygg legemiddelbruk på sykehus er ganske annerledes i USA enn i Norge. Dr. Sally Rafie snakket om digital teknologi og legemiddelbruksprosessen i dette webinaret 17. september.

Digitalisering av legemiddelhåndtering
Dr. Sally Rafie er farmasøyt og spesialist i legemiddelsikkerhet.

Et stort akademisk medisinsk senter i USA har tatt i bruk digital teknologi for å utforme og støtte systemer for trygg legemiddelbruk. Dr. Sally Rafie vil gå gjennom sykehusets medisineringssystem og teknologien som brukes i de ulike prosessene. Hun vil fortelle om hvordan programmet for reduksjon av medisineringsfeil er utformet og hvilke verktøy som finnes, inkludert datakilder og digital overvåking.

Presentasjon på engelsk av farmasøytspesialist Dr. Sally Rafie, University of California San Diego Health.

Opptak