logo

Digital legemiddelhåndtering

Digitaliseringen av legemiddelfeltet gir store muligheter og et enormt behov for kunnskap. Temaene som har vært tatt opp spenner fra e-resept, multidose, pasientens legemiddelliste og bivirkningssøk.

Webinarer sendes på hver tredje fredag, kl 08.15-09.00.

Redaksjonskomité

  • Unn Manskow, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Anne Gerd Granås, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Thomas Bäckstrøm, Sykehusapotekne Østfold, Kalnes
  • Astrid Johnsen, Sykehusapotekene HF
  • Stine Slørdal, Helse Midt-Norge RHF
  • Monika Johansen, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Digital legemiddelhåndtering: Nyheter

Bedre bruk av e-resept på vei mot pasientens legemiddelliste

Pasientens legemiddelliste tas i bruk over hele landet i løpet av de neste årene. Hva kan du gjøre for å forberede deg allerede nå? Få med deg siste nytt om utprøving og innføring på dette webinaret.

10.06.2022

Hvordan forbedre legemiddelrelatert pasientsikkerheten i akuttmottak

Det er kompleks og tidkrevende å lage en riktig legemiddelliste for en pasient ved innleggelse i akuttmottaket. I tillegg er legemiddelrelaterte innleggelser en utfordring som krever oppmerksomhet

03.05.2022

Framtidens legemiddelhåndtering med farmasitun

"Farmasitunet" ved Nye Oslo universitetssykehus samler spesialisert og framtidsrettet legemiddelhåndtering. Hvordan vil dette øke kvaliteten og sikkerheten? Hvilke lærdommer kan du ta med tilbake til egen arbeidsplass?

29.04.2022

Farmasøytenes nye rolle

Astrid Johnsen og Thomas Bäckstrøm kastet lys på fremtiden for farmasøytene og deres rolle i et nytt webinar om digital legemiddelhåndtering 1. april.

04.04.2022

Pasientens ansvar for egen medisinliste

Legen kan skrive ut så mange resepter hen vil, men det er pasienten som velger hvilke medisiner hen vil ta. Del dine tips og triks om hvordan ansvarliggjøre pasienten i en legemiddelgjennomgang.

08.03.2022

Legemiddelhåndtering av risikolegemidler på sykehus

Opioider og antikoagulantia bærer høy risiko og er overrepresentert i avviksrapportering av legemidler på sykehus. Hvordan kan vi forbedre sårbare prosesser og dermed øke pasient sikkerhet?

04.03.2022

Kunstig intelligens i bivirkningsovervåkning

Flere studier viser at publiserte kliniske studier har store svakheter i omtaler av bivirkninger. Kliniske studier er oftest for små til å oppdage annet enn de vanligste bivirkningene. Spontanrapportering av bivirkninger avhenger av at hendelser meldes inn fra helsepersonell og det er sannsynligvis en betydelig underrapportering. På dette webinaret diskuterer Tone Westergren om kunnskap om bivirkninger kan bedres ved bruk av e-helsedata og kunstig intelligens.

18.02.2022

Digital legemiddelhåndtering feirer 25 vellykkede webinarer

Digitaliseringen av legemiddelfeltet gir store muligheter og et enormt behov for kunnskap.

16.02.2022

Bivirkningssøk i Felleskatalogen

Felleskatalogen lanserer innen kort tid en ny funksjonalitet som gjør det enklere å finne ut av bivirkninger ved polyfarmasi. Redaktøren i Felleskatalogen fortalte om prosjektet og viste frem mulighetene i bivirkningssøket.

04.02.2022

Pasientens legemiddelliste i praksis

Helseaktører i Bergen har kommet i gang med utprøving av pasientens legemiddelliste. Katinka Alme presenterte erfaringene så langt på webinar 21. januar.

07.01.2022
    4 5 6 7