logo

Pasientens ansvar for egen medisinliste

Legen kan skrive ut så mange resepter hen vil, men det er pasienten som velger hvilke medisiner hen vil ta. Del dine tips og triks om hvordan ansvarliggjøre pasienten i en legemiddelgjennomgang.

Pasientens ansvar for egen medisinliste
Legemiddellisten er en samhandling mellom helsepersonell og pasienten.

Tema

- Hva er viktig for deg? Hvilke medisiner tar du av de som er forskrevet?

Pasienten må involveres i en legemiddelgjennomgang for å kvalitetssikre og få eierskap til egen medisinering. Åpen dialog og tillit fører til både en samstemming og en sann-stemming. En måte å gjøre det på er å holde "plastpose-konsultasjoner". Et annet alternativ er å bruke digital dialog via Helsenorge. Vi samler enda flere gode tips på dette webinaret.

Webinaret starter med innspill fra flere i helsesektoren om pasientens ansvar for egen medisinliste. Etterpå blir det en plenumsdiskusjon der alle er invitert til å komme med tanker og refleksjoner.

Forhåndsinnspilte refleksjoner fra:

  • Jan Morten Engzelius, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst RHF
  • Regin Hjertholm, spesialist i allmenmedisin ved Eidsvåg legekontor
  • Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen
  • Anita Sævild, prosjektmedarbeider hos E-helse Vestland
  • Øystein Kydland, pasient- og pårørendeaktivist ved brukerutvalget i Helse Sør-Øst

Opptak

Det blir ikke gjort opptak av dette webinaret, men tidligere opptak finnes her.