logo

Digital legemiddelhåndtering feirer 25 vellykkede webinarer

Digitaliseringen av legemiddelfeltet gir store muligheter og et enormt behov for kunnskap.

Nullvisjonen "Ingen skal dø av feilmedisinering" er lånt fra Volvo.
Nullvisjonen "Ingen skal dø av feilmedisinering" er lånt fra Volvo.

Gjennom webinarserien om digital legemiddelhåndtering som startet høsten 2020, har Nasjonalt senter for e-helseforskning og samarbeidspartnerne samlet mer enn 4000 deltakere gjennom 25 episoder. Temaene som har vært tatt opp spenner fra e-resept, multidose, pasientens legemiddelliste og bivirkningssøk.

- Samtidig som vi ser et stort behov for kunnskap innen området, ser vi at det finnes mange personer med masse kunnskap rundt omkring i landet. Det er bare å finne ut hvem som har kunnskapen. Så går resten av seg selv. Folk er jo kjempepositive til å dele, sier Monika Johansen, avdelingsleder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og en av initiativtakerne til webinarserien. Sammen med resten av redaksjonskomiteen har Johansen sørget for det faglige innholdet i webinarene.

Nå feirer redaksjonskomiteen at serien sender sin 25. episode kommende fredag.

- Vi trodde at folk begynte å bli lei av webinarer etter snart to år med pandemi, men i januar satt vi nye rekorder for både antall påmeldte og deltakere, fortsetter Johansen. Rekorden for antall påmeldte er nå 497 personer og 325 for antall deltakere. Omtrent 65 prosent av påmeldte møter opp.

- Det er faktisk en god oppmøteprosent i en hektisk hverdag, sier Johansen og legger til at alle kan se opptak av webinarene i etterkant.

Det ferskeste opptaket om det nye bivirkningssøket til Felleskatalogen har tatt helt av på YouTube. I skrivende stund har den 814 visninger, som bringer totalen for visninger på opptak fra webinarserien til 4000. Det vil si at like mange ser på opptakene i etterkant som de som deltar på webinarene.

Med så bra oppmøte har redaksjonskomiteen ingen planer om å slutte og regner med å nå 30 sendinger før sommerferien. Følg med på kommende webinarer og tidligere opptak på nettsiden til webinarserien. Det er et nytt webinar hver fredag kl 08.30 i oddetallsuker.