Webinar: Bivirkningssøk i Felleskatalogen


Felleskatalogen lanserer innen kort tid en ny funksjonalitet som gjør det enklere å finne ut av bivirkninger ved polyfarmasi. Redaktøren i Felleskatalogen fortalte om prosjektet og viste frem mulighetene i bivirkningssøket.

Bente By Jansen demonstrerte hvordan Felleskatalogens bivirkningssøk fungerer.
Bente By Jansen demonstrerte hvordan Felleskatalogens bivirkningssøk fungerer.

Opptak

Se på opptaket på YouTube.

Hør på opptaket som en podkast på Podbean. Eller søk etter "Norwegian Centre for E-health Research" i Apple Podcasts eller Spotify.

Tema

Når helsepersonell mistenker at pasienten har fått en bivirkning, må de i dag søke opp et og et legemiddel for å lete etter aktuelle bivirkninger. Etter initiativ fra Helsebiblioteket, FHI, har Felleskatalogen utviklet et bivirkningssøk basert på 5000 norske bivirkningstermer med synonymer. Bivirkningssøket vil redusere tiden som helsepersonell bruker på å finne ut av bivirkninger og gi de en bedre oversikt, slik at man i samråd med pasienten kan vurdere hvordan en eventuell bivirkning skal håndteres. Bente By Jansen, redaktøren i Felleskatalogen, fortalte om selve utviklingen, demonstrerte bruken samt delte tilbakemeldinger fra helsepersonell som har bidratt i testingen.

Bente By Jansen er farmasøyt og redaktør i Felleskatalogen AS. Hun er spesielt interessert i e-helse og hvordan digitale løsninger kan bidra til trygg legemiddelbruk, og hun studerer for tiden informatikk ved UiO og USN, ved siden av arbeidet i Felleskatalogen.