Bivirkningssøk i Felleskatalogen

Felleskatalogen lanserer innen kort tid en ny funksjonalitet som gjør det enklere å finne ut av bivirkninger ved polyfarmasi. Redaktøren i Felleskatalogen fortalte om prosjektet og viste frem mulighetene i bivirkningssøket.

Bente By Jansen demonstrerte hvordan Felleskatalogens bivirkningssøk fungerer.
Bente By Jansen demonstrerte hvordan Felleskatalogens bivirkningssøk fungerer.

Når helsepersonell mistenker at pasienten har fått en bivirkning, må de i dag søke opp et og et legemiddel for å lete etter aktuelle bivirkninger. Etter initiativ fra Helsebiblioteket, FHI, har Felleskatalogen utviklet et bivirkningssøk basert på 5000 norske bivirkningstermer med synonymer. Bivirkningssøket vil redusere tiden som helsepersonell bruker på å finne ut av bivirkninger og gi de en bedre oversikt, slik at man i samråd med pasienten kan vurdere hvordan en eventuell bivirkning skal håndteres. Bente By Jansen, redaktøren i Felleskatalogen, fortalte om selve utviklingen, demonstrerte bruken samt delte tilbakemeldinger fra helsepersonell som har bidratt i testingen.

Bente By Jansen er farmasøyt og redaktør i Felleskatalogen AS. Hun er spesielt interessert i e-helse og hvordan digitale løsninger kan bidra til trygg legemiddelbruk, og hun studerer for tiden informatikk ved UiO og USN, ved siden av arbeidet i Felleskatalogen.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".