Webinar: Bivirkningssøk i Felleskatalogen


Felleskatalogen lanserer innen kort tid en ny funksjonalitet som gjør det enklere å finne ut av bivirkninger ved polyfarmasi. Redaktøren i Felleskatalogen forteller om prosjektet og viser frem mulighetene i bivirkningssøket på webinaret 4. februar.

Bente By Jansen demonstrerer hvordan Felleskatalogens bivirkningssøk fungerer.
Bente By Jansen demonstrerer hvordan Felleskatalogens bivirkningssøk fungerer.

Påmelding

Tidspunkt: 4. februar klokken 08:30-09:15, via Zoom.

Meld deg på her.

Du vil deretter bli tilsendt en Zoom-lenke for pålogging, som også kan legges i din kalender.

Tema

Når helsepersonell mistenker at pasienten har fått en bivirkning, må de i dag søke opp et og et legemiddel for å lete etter aktuelle bivirkninger. Etter initiativ fra Helsebiblioteket, FHI, har Felleskatalogen utviklet et bivirkningssøk basert på 5000 norske bivirkningstermer med synonymer. Bivirkningssøket vil redusere tiden som helsepersonell bruker på å finne ut av bivirkninger og gi de en bedre oversikt, slik at man i samråd med pasienten kan vurdere hvordan en eventuell bivirkning skal håndteres. På webinaret vil Bente By Jansen, redaktøren i Felleskatalogen, fortelle om selve utviklingen, demonstrere bruken samt dele tilbakemeldinger fra helsepersonell som har bidratt i testingen.

Bente By Jansen er farmasøyt og redaktør i Felleskatalogen AS. Hun er spesielt interessert i e-helse og hvordan digitale løsninger kan bidra til trygg legemiddelbruk, og hun studerer for tiden informatikk ved UiO og USN, ved siden av arbeidet i Felleskatalogen.

Opptak

Webinaret vil bli tatt opp og lagt ut her.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne i sosiale medier der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Linkedin: www.linkedin.com/company/ehealthresearch

Twitter: https://twitter.com/ehealthNORWAY

Spre gjerne ordet om våre arrangementer, til de du tror kan være interessert.