logo

Pasientens legemiddelliste i praksis

Helseaktører i Bergen har kommet i gang med utprøving av pasientens legemiddelliste. Katinka Alme presenterte erfaringene så langt på webinar 21. januar.

Katinka Alme leder arbeidsgruppen for «Pasientens legemiddelliste» (PLL) ved Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen.
Katinka Alme leder arbeidsgruppen for «Pasientens legemiddelliste» (PLL) ved Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen.

Pasientens legemiddelliste (PLL) er en felles digital liste over pasientens legemidler i bruk. Målet er en liste som kan sees av alle behandlere og av pasienten selv på helsenorge.no. PLL prøves ut i høst i Helse Vest. Å få til dette var overraskende komplisert, men så langt ser det bra ut, sier foredragsholderen. Katinka Alme presenterer erfaringer så langt, viser hvordan PLL fungerer i praksis i Helse Vest, og vil snakke om roller, ansvar og potensielle fallgruver.

Presentasjon ved Katinka Nordheim Alme, arbeidsgruppeleder for «Pasientens legemiddelliste» (PLL) ved Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen.

Pasientens legemiddelliste (PLL) bygger på dagens e-reseptsystem. Listen lages på bakgrunn av pasientens e-resepter. For legemidler uten resept kan disse også føres opp på samme måte. Helsepersonell kan se listen i sitt e-reseptprogram eller på Kjernejournal. Direktoratet for e-helse tok initiativet til prosjektet, som er nå under utprøving ved blant annet Eidsvåg legekontor, Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus. I sin endelige form kan alle leger med tilgang til e-resept oppdatere PLL.

Katinka Alme er lege i spesialisering (LIS) ved Haraldsplass diakonale sykehus og stipendiat ved Universitetet i Bergen.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".