Framtidens legemiddelhåndtering med farmasitun


"Farmasitunet" ved Nye Oslo universitetssykehus samler spesialisert og framtidsrettet legemiddelhåndtering. Hvordan vil dette øke kvaliteten og sikkerheten? Hvilke lærdommer kan du ta med tilbake til egen arbeidsplass?

Anett Bjørhovde fortalte om farmasitunpiloten i 2022 og visjonen mot 2030.
Anett Bjørhovde fortalte om farmasitunpiloten i 2022 og visjonen mot 2030.

Hva er farmasitun?

Anett Bjørhovde oppsummerer piloten om farmasitun slik:

Moderne teknologi, infrastruktur og logistikkløsninger på nye sykehusbygg åpner for nye muligheter og nye måter å jobbe på. Meningen med farmasitun er økt pasientsikkerhet, økt kvalitet på legemiddelhåndtering og økt effektivitet. Vi må hjelpe sykepleierne ved å frigjøre tiden deres til pasientnære oppgaver.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".

Mer info

Nye Oslo universitetssykehus (Nye OUS) er fellesnavnet på de seks bygge- og utviklingsprogrammene i sykehuset; Nye Radiumhospitalet, Storbylegevakten, Nye Aker, Nye Rikshospitalet, Ny sikkerhetspsykiatri og OUS i Livsvitenskapsbygget. OUS jobber for å utvikle organisasjonen og ta i bruk nye driftskonsepter samt gevinstrealisering og forbedring av effektivitet.

Innenfor området legemiddelhåndtering har OUS og Sykehusapotekene samarbeidet om å utvikle konseptet om farmasitun. Farmasitunet er betegnelsen på et sentralt lokale hvor farmasøyter og apotekteknikere utfører spesialisert legemiddelhåndtering i sykehuset. Hensikten er å øke kvaliteten og sikkerheten av legemiddelhåndteringen samt frigjøre tid for sykepleiere.

Farmasitunkonseptet går ut på å flytte forberedende oppgaver fra dagens medisinrom og til farmasitun og sykehusapotek. I konseptet forutsettes også stor grad av økt bruk av bruksklare legemidler, digitalisering, automatisering og framtidsrettede logistikkløsninger.

Anett Bjørhovde, farmasøyt og prosjektleder fra Sykehusapotekene Oslo vil fortalte om arbeidet med farmasitun med fokus på målbildet for 2030 og pilotering ved Radiumhospitalet nå i 2022.