Webinar: Framtidens legemiddelhåndtering med farmasitun

"Farmasitunet" ved Nye Oslo universitetssykehus samler spesialisert og framtidsrettet legemiddelhåndtering. Hvordan vil dette øke kvaliteten og sikkerheten? Hvilke lærdom kan du ta med tilbake til egen arbeidsplass?

Anett Bjørhovde forteller om farmasitunpiloten i 2022 og visjonen mot 2030.
Anett Bjørhovde forteller om farmasitunpiloten i 2022 og visjonen mot 2030.

Påmelding

Tidspunkt: 29. april klokken 08.30-09.15, via Zoom.

Meld deg på her.

Du vil deretter bli tilsendt en Zoom-lenke for pålogging, som også kan legges i din kalender.

Tema

Nye Oslo universitetssykehus (Nye OUS) er fellesnavnet på de seks bygge- og utviklingsprogrammene i sykehuset; Nye Radiumhospitalet, Storbylegevakten, Nye Aker, Nye Rikshospitalet, Ny sikkerhetspsykiatri og OUS i Livsvitenskapsbygget. OUS jobber for å utvikle organisasjonen og ta i bruk nye driftskonsepter samt gevinstrealisering og forbedring av effektivitet.

Innenfor området legemiddelhåndtering har OUS og Sykehusapotekene samarbeidet om å utvikle konseptet om farmasitun. Farmasitunet er betegnelsen på et sentralt lokale hvor farmasøyter og apotekteknikere utfører spesialisert legemiddelhåndtering i sykehuset. Hensikten er å øke kvaliteten og sikkerheten av legemiddelhåndteringen samt frigjøre tid for sykepleiere.

Farmasitunkonseptet går ut på å flytte forberedende oppgaver fra dagens medisinrom og til farmasitun og sykehusapotek. I konseptet forutsettes også stor grad av økt bruk av bruksklare legemidler, digitalisering, automatisering og framtidsrettede logistikkløsninger.

Anett Bjørhovde, farmasøyt og prosjektleder fra Sykehusapotekene Oslo vil fortelle om arbeidet med farmasitun med fokus på målbildet for 2030 og pilotering ved Radiumhospitalet nå i 2022.

Opptak

Webinaret vil bli tatt opp og lagt ut her.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne i sosiale medier der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Linkedin: www.linkedin.com/company/ehealthresearch

Twitter: https://twitter.com/ehealthNORWAY

Spre gjerne ordet om våre arrangementer, til de du tror kan være interessert.