logo

Farmasøytenes nye rolle

Astrid Johnsen og Thomas Bäckstrøm kastet lys på fremtiden for farmasøytene og deres rolle i et nytt webinar om digital legemiddelhåndtering 1. april.

Farmasøytenes nye rolle
Astrid Johnsen og Thomas Bäckstrøm på European Association of Hospital Pharmacists-konferansn i Wien, mars 2022.

"Changing roles in a changing world" er slagordet til European Association of Hospital Pharmacists-konferansen som ble avholdt nå i mars. Astrid Johnsen og Thomas Bäckstrøm rapporterer fra konferansen, samt reflekterer på farmasøytenes rolle i årene fremover.

Hvilken effekt vil avstandoppfølging ha på det daglige arbeidet for en sykehusfarmasøyt? Hvilke muligheter og utfordringer er aktuelle når det gjelder automatisert legemiddelbehandling og elektronisk produktinformasjon?

Presentasjon ved sykehusapoteker Thomas Bäckstrøm ved Sykehusapoteket Østfold, Kalnes og fagutvikler Astrid Johansen ved Sykehusapotekene HF.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".