Webinar: Farmasøytenes nye rolle


Astrid Johnsen og Thomas Bäckstrøm kastet lys på fremtiden for farmasøytene og deres rolle i et nytt webinar om digital legemiddelhåndtering 1. april.

Astrid Johnsen og Thomas Bäckstrøm på European Association of Hospital Pharmacists-konferansn i Wien, mars 2022.
Astrid Johnsen og Thomas Bäckstrøm på European Association of Hospital Pharmacists-konferansn i Wien, mars 2022.

Opptak

Se på opptaket på YouTube.

Hør på opptaket som podkast på Podbean. Alternativt, søk etter "Norwegian Centre for E-health Research" på Apple Podcasts eller Spotify.

Tema

"Changing roles in a changing world" er slagordet til European Association of Hospital Pharmacists-konferansen som ble avholdt nå i mars. Astrid Johnsen og Thomas Bäckstrøm rapporterer fra konferansen, samt reflekterer på farmasøytenes rolle i årene fremover.

Hvilken effekt vil avstandoppfølging ha på det daglige arbeidet for en sykehusfarmasøyt? Hvilke muligheter og utfordringer er aktuelle når det gjelder automatisert legemiddelbehandling og elektronisk produktinformasjon?

Presentasjon ved sykehusapoteker Thomas Bäckstrøm ved Sykehusapoteket Østfold, Kalnes og fagutvikler Astrid Johansen ved Sykehusapotekene HF.