logo

Digital legemiddelhåndtering

Digitaliseringen av legemiddelfeltet gir store muligheter og et enormt behov for kunnskap. Temaene som har vært tatt opp spenner fra e-resept, multidose, pasientens legemiddelliste og bivirkningssøk.

Webinarer sendes på hver tredje fredag, kl 08.15-09.00.

Redaksjonskomité

  • Unn Manskow, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Anne Gerd Granås, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Thomas Bäckstrøm, Sykehusapotekne Østfold, Kalnes
  • Astrid Johnsen, Sykehusapotekene HF
  • Stine Slørdal, Helse Midt-Norge RHF
  • Monika Johansen, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Digital legemiddelhåndtering: Nyheter

Fremtiden er digital

Etter nærmere to år med Metavision på intensivavdelingen, kan helsepersonell ved Universitetssykehuset Nord-Norge slå fast at digital legemiddelhåndtering ikke er perfekt, men at det er tydelige fordeler enn papir.

17.02.2023

Hva koster bivirkninger når medisinen ikke lengre passer til pasienten?

Medisinen du trengte som 50-åring, kan være feil for deg som 70-åring og føre til alvorlige bivirkninger. Bivirkninger har en kostnad; både personlig og økonomisk.

Vi undersøkte sammenhengen mellom medisinbruk hos eldre, bivirkninger og helsekostnader.

03.02.2023

Effektiv kategorisering fører til effektiv analyse

Beskrivelser av uønskede legemiddelhendelser, medisineringsfeil og overordnet behandling har potensial til å fortelle oss mye om et legemiddel. Hvis bare vi enkelt kunne forstå alle de ustrukturerte dataene!

12.01.2023

Finske sykehusfarmasøyters erfaringer med elektronisk medisinhåndteringssystem

Hvordan har det nye elektroniske journalsystemet ved Helsinki Universitetssykehus påvirket medisinhåndteringen og farmasøytenes rolle? Farmasøytene synes endringene har vært verdt innsatsen.

09.12.2022

Apoteket, pasienten og digital samhandling

Gode digitale samhandlingsløsninger bidrar til bedre pasientsikkerhet! Hvordan gjør apotekene det?

25.11.2022

Hvilke piller skal jeg ta i dag da?

Innbyggere og pasienter burde ikke være i tvil om hvilke medikamenter de skal bruke og når. Antall feilkilder må reduseres. Potensialet ligger i digitalisering av legemiddelhåndtering.

28.10.2022

Unngå hviskeleken i legemiddelhåndtering

Relevant, entydig og presis beskrivelse av legemidler er vesentlig for felles forståelse og sporbarhet. Nå må det bli slutt på hviskeleken i legemiddelhåndteringen!

17.10.2022

E-multidose gir bedre oversikt, men også økt arbeidsmengde

Ved overgangen fra faks til e-resept for multidose, øker man samstemming fra 77% til 94%. Dette forbedrer trolig pasientsikkerhet, men samtidig viser ny forskning en økt arbeidsbelastning på apoteket.

30.09.2022

Sykepleierne får tiden tilbake med automatisert klargjøring av legemidler

Arbeidet med å standardisere lukket legemiddelsløyfe fortsetter i Helse Sør-Øst. Neste trinn er en automatisert klargjøringsprosess. Resultatene viser en bedre hverdag for sykepleierne. Erfaringer fra utprøvinger? Det får du vite mer om i dette webinaret.

19.09.2022

Et samfunnsvitenskapelig blikk på håndtering av legemidler

Legemiddelfeil har konsekvenser både for individet, helsetjenesten og samfunnet. Se på webinar der vi tok et samfunnsvitenskapelig blikk på hvordan forstå feilmedisinering som en arbeids- og organisasjonsutfordring.

05.09.2022
    3 4 5 6