Sykepleierne får tiden tilbake med automatisert klargjøring av legemidler


Arbeidet med å standardisere lukket legemiddelsløyfe fortsetter i Helse Sør-Øst. Neste trinn er en automatisert klargjøringsprosess. Resultatene viser en bedre hverdag for sykepleierne. Erfaringer fra utprøvinger? Det får du vite mer om i dette webinaret.

Silje Eidsli og Astrid Johnsen ga en oppdatering om arbeidet med lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst.
Silje Eidsli og Astrid Johnsen ga en oppdatering om arbeidet med lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst.

-Dette er fremtiden

Det slår foredragsholder Astrid Johnsen fast. Hun og Silje Eidsli er 100% sikker på at vi må få til å automatisere en prosess for klargjøring av legemidler som sendes til sykepleierne på post.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".

Tema

Ved å automatisere leveransen av klargjorte legemidler til den enkelte pasient vil sykehuset få en mer effektiv legemiddelhåndtering. Dette frigjør tid for sykepleierne. Hvordan få automatisering til? Hvordan opplevde sykepleiere disse endringer i rutinene?

Presentasjon ved prosjektleder Silje Eidsli ved Sykehuspartner HF og fagutvikler Astrid Johnsen ved Sykehusapotekene HF.

Utprøvingen av pasientspesifkk leveranse foregikk ved Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Kalnes og Sykehuset Telemark. Arbeidet er en del av prosjektet Regional standard for lukket legemiddelsløyfe. Se også opptaket fra et tidligere webinar om prosjektet.