logo

Finske sykehusfarmasøyters erfaringer med elektronisk medisinhåndteringssystem

Hvordan har det nye elektroniske journalsystemet ved Helsinki Universitetssykehus påvirket medisinhåndteringen og farmasøytenes rolle? Farmasøytene synes endringene har vært verdt innsatsen.

Finske sykehusfarmasøyters erfaringer med elektronisk medisinhåndteringssystem
Lotta Schepel og Carita Linden-Lahti reflekterte over implementeringen av et nytt elektronisk journalsystem ved det finske sykehuset der de jobber.
Som farmasøyter er favorittdelen av Apotti [1] at vi nå kan utføre medisinbehandling med lukket kretsløp. Den viktigste lærdommen vi lærte var at implementeringsprosessen var mer komplisert enn bare å installere et nytt system. Den tøffeste og mest tidkrevende endringen var å etablere nye arbeidsflyter for helsepersonell.

Medisinsikkerhetsansvarlige Lotta Schepel og Carita Linden-Lahti forteller oss om erfaringer fra Helsingfors universitetssykehus.

[1] Apotti er den finske tilpasningen av EPIC. Helseplattformen, som for tiden implementeres i Midt-Norge, er også et EPIC-basert system.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".