logo

Apoteket, pasienten og digital samhandling

Gode digitale samhandlingsløsninger bidrar til bedre pasientsikkerhet! Hvordan gjør apotekene det?

Apoteket, pasienten og digital samhandling
Anne-Lise Härter ga en statusrapport om samhandlingsløsninger for apotekene.
Eik er en innovativ løsning som bidrar til økt pasientsikkerhet. Den gjør at apotekene kan samhandle med hverandre og øvrige aktører i helsetjenesten på en moderne plattform.

Presentasjon ved Anne-Lise Härter, direktør e-helse i Apotekforeningen.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".

Tema

Målbildet for hele helsesektoren er å etablere løsninger som gjør det mulig å dele pasientinformasjon på tvers av aktørene. Apotekenes bidrag er Eik.

Eik er den nye IT-løsningen for apotekene. Eik skal sammen med apotekenes egen forretningsløsninger erstatte dagens apoteksystem FarmaPro. Plattformen tilrettelegger for effektive arbeidsprosesser og samhandling mellom apotekene og øvrige aktører i helsetjenesten. Snart vil to apotekkjeder ha den i pilot. Hva kan vi i resten av helse-Norge lære av deres erfaringer med informasjonsdeling?

I tillegg til en statusoppdatering om Eik, informerte Härter om utredningsarbeidet Apotekforeningen gjennomfører for bruk av Pasientens legemiddelliste i apotek.

Anne-Lise Härter er direktør e-helse i Apotekforeningen. Hun er utdannet ortopediingeniør, med tilleggsutdanning innen ledelse og prosjektledelse, inkludert nasjonalt topplederprogram for helseforetakene. Hun har arbeidserfaring blant annet som områdedirektør for Sykehusapotekene HF, daglig leder for Curato Røntgen AS, samt flere lederstillinger i Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF. Härter har blant annet hatt ansvar for utvikling, innføring og forvaltning av de nasjonale e-helseløsningene e-resept og kjernejournal.