logo

Unngå hviskeleken i legemiddelhåndtering

Relevant, entydig og presis beskrivelse av legemidler er vesentlig for felles forståelse og sporbarhet. Nå må det bli slutt på hviskeleken i legemiddelhåndteringen!

Kristine Aasen fortalte om arbeidet med kvalitetssikring av legemiddeldata.
Kristine Aasen fortalte om arbeidet med kvalitetssikring av legemiddeldata.

Presis beskrivelse av legemidler krever mange ulike dataelementer, som legemiddelets navn, ingredienser, legemiddelform, styrke med mer. Og kjeden av aktører i legemiddelhåndteringen er lang. Den inkluderer legemiddelprodusent, innehaver av markedsføringstillatelse, forskrivende helsepersonell og utleverende apotek. Det oppstår fort en hviskelek når komplisert informasjon skal gjennom mange ledd.

Statens legemiddelverk har ansvar for godkjenning av nye og endrede legemidler på det norske markedet, samt tilgjengeliggjøring av oppdaterte grunndata om legemidlene. De jobber for alle involverte forstår og kan bruke disse grunndataene, uten å gå via hviskeleken. Hvordan får de dette til?

Presentasjon ved virksomhetsarkitekt og seniorrådgiver Kristine Aasen fra Statens legemiddelverk.

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".