Webinar: Unngå hviskeleken i legemiddelhåndtering

Relevant, entydig og presis beskrivelse av legemidler er vesentlig for felles forståelse og sporbarhet. Nå må det bli slutt på hviskeleken i legemiddelhåndteringen!

Kristine Aasen forteller om arbeidet med kvalitetssikring av legemiddeldata.
Kristine Aasen forteller om arbeidet med kvalitetssikring av legemiddeldata.

Påmelding

Tidspunkt: 14. oktober klokken 08.30-09.15

Meld deg på her.

Du vil deretter bli tilsendt en Zoom-lenke for pålogging, som også kan legges i din kalender.

Tema

Presis beskrivelse av legemidler krever mange ulike dataelementer, som legemiddelets navn, ingredienser, legemiddelform, styrke med mer. Og kjeden av aktører i legemiddelhåndteringen er lang. Den inkluderer legemiddelprodusent, innehaver av markedsføringstillatelse, forskrivende helsepersonell og utleverende apotek. Det oppstår fort en hviskelek når komplisert informasjon skal gjennom mange ledd.

Statens legemiddelverk har ansvar for godkjenning av nye og endrede legemidler på det norske markedet, samt tilgjengeliggjøring av oppdaterte grunndata om legemidlene. De jobber for alle involverte forstår og kan bruke disse grunndataene, uten å gå via hviskeleken. Hvordan får de dette til?

Presentasjon ved virksomhetsarkitekt og seniorrådgiver Kristine Aasen fra Statens legemiddelverk.

Opptak

Webinaret vil bli tatt opp og lagt ut her.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne i sosiale medier der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Linkedin: www.linkedin.com/company/ehealthresearch

Twitter: https://twitter.com/ehealthNORWAY

Spre gjerne ordet om våre arrangementer, til de du tror kan være interessert.