logo

Hva koster bivirkninger når medisinen ikke lengre passer til pasienten?

Medisinen du trengte som 50-åring, kan være feil for deg som 70-åring og føre til alvorlige bivirkninger. Bivirkninger har en kostnad; både personlig og økonomisk.

Vi undersøkte sammenhengen mellom medisinbruk hos eldre, bivirkninger og helsekostnader.

Hva koster bivirkninger når medisinen ikke lengre passer til pasienten?
Eirin Guldsten Robinson forsker på helsekostnader knyttet til medisinbruk hos eldre.
Det blir dobbelt så dyrt med uhensiktsmessige forskrivninger. Hvis medisineringen gir bivirkninger, blir det fire ganger så dyrt. I tilfeller der en uhensiktsmessig forskrivning fører til en bivirkning, blir helsekostnadene fem ganger så mye.

8% av pasientene burde vel ikke bruke 25% av kostnadene? Men dette er jo situasjonen når uhensiktsmessige forskrivninger av medisiner fører til bivirkninger [1].

Hva mer kan helseøkonomi fortelle oss om kvaliteten til forskrivninger og trygge rammer for pasientene? Hvilken rolle kan nye teknologier spille?

Presentasjon ved farmasøyt og stipendiat Eirin Guldsten Robinson ved Universitetet i Oslo.

[1] Healthcare costs of adverse drug reactions and potentially inappropriate prescribing in older adults: a population-based study https://www.duo.uio.no/handle/10852/97662

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".