logo

Et samfunnsvitenskapelig blikk på håndtering av legemidler

Legemiddelfeil har konsekvenser både for individet, helsetjenesten og samfunnet. Se på webinar der vi tok et samfunnsvitenskapelig blikk på hvordan forstå feilmedisinering som en arbeids- og organisasjonsutfordring.

Et samfunnsvitenskapelig blikk på håndtering av legemidler
Kari Dyb og Line Lundvoll Warth holdte foredrag om digital legemiddelhåndtering fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv.

Bidra til forskning

- Prosjektet er i en tidlig fase. Vi ønsker kontakt med deg som vil delta i studien eller driver med lignende forskning, oppsummerer Line Warth på slutten av webinaret.

Kari Dyb fortsetter, -Vi håper at vårt utenfra perspektiv kan være en tankevekker og bidra til refleksjon. Vi vil bidra med systematisk kunnskap som kan tas videre av de som jobber i feltet.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".

Tema

En stor del av innleggelsene i norske sykehus skyldes legemiddelfeil. Helsemyndighetene estimerer at det årlig dør 1000 mennesker på grunn av dette. Økte kostnader og dårlig ressursbruk på tvers av helseinstitusjoner er et samfunnsproblem. Vi ønsker å forstå hvordan det komplekse helsesystemet vårt påvirkes av digital legemiddelhåndtering, slik at antall feil kan reduseres fremover.

Presentasjon ved seniorforsker Kari Dyb og professor Line Lundvoll Warth fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.

E-helse og digitalisering gir nye muligheter til å redusere legemiddelfeil, men vi mangler kunnskap om hvordan digitale verktøy kan trygge legemiddelhåndteringen. Forskningsprosjektet "electronic Medicines Management" undersøker helheten i digital legemiddelhåndtering. Vi vil bevege oss bort fra antakelser og finne ut hva som faktisk skjer i praksis. Med et samfunnsvitenskapelig perspektiv, ser vi nærmere på arbeidspraksiser og samarbeid på tvers av nivå og institusjoner. Prosjektets endelige mål er å finne frem til konkrete råd som vil gjøre legemiddelhåndtering enda mer sikker i fremtiden.