logo

Digital legemiddelhåndtering

Digitaliseringen av legemiddelfeltet gir store muligheter og et enormt behov for kunnskap. Temaene som har vært tatt opp spenner fra e-resept, multidose, pasientens legemiddelliste og bivirkningssøk.

Webinarer sendes på hver tredje fredag, kl 08.15-09.00.

Redaksjonskomité

  • Unn Manskow, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Anne Gerd Granås, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Thomas Bäckstrøm, Sykehusapotekne Østfold, Kalnes
  • Astrid Johnsen, Sykehusapotekene HF
  • Stine Slørdal, Helse Midt-Norge RHF
  • Monika Johansen, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Digital legemiddelhåndtering: Nyheter

Tre år med digital kunnskapsdeling om legemiddelhåndtering

Vil vi tilbake til papirresepter og journaler på foldeark? Neppe! Men vi har behov for å snakke sammen om hvordan vi kan få til de beste løsningene.

15.09.2023

Hvor er medisinen min?

Dessverre er "ikke utdelt legemiddel" en av de vanligste avvikene som ble kartlagt i kommunal sektor. Hvilke andre problemer oppstår, og hvordan kan vi begynne å gå frem for å gjøre ting bedre?

05.09.2023

Den menneskelige faktoren ved legemiddelhåndtering i sykehjem

Selv om man gjør alt rett, kan det fortsatt gå galt.

Med eksempler fra norske sykehjem, undersøkte vi den menneskelige faktoren i pasientsikkerhet og teknologien sin rolle i legemiddelhåndteringen.

15.08.2023

Skanning reduserer risiko for å gjøre feil

Legemidler som gis til faste tidspunkt skal skannes.

Dette er det første steget mot lukket legemiddelsløyfe. Se på webinar om prosessen så langt.

14.06.2023

Pasientsikkerhet blir aldri feil

Legemidler er en viktig del av pasientbehandlingen ved et sykehus, men også den faktoren som oftest går igjen i pasientskader og uønskede hendelser. Hvordan jobber Helse Vest for å redusere risiko ved legemiddelbehandling?

23.05.2023

Kan en app ta bort morgenkvalmen?

Inntil 20% av gravide bruker legemidler mot kvalme. Kunne de unngått dette bare med å spise annerledes? Når er det så alvorlig at man må på sykehuset?

25.04.2023

Veien videre for digital legemiddelhåndtering

Fra å lage medisin til vellykket behandling, hva er viktigst for pasienten? På webinar 14. april, tok vi tempen på de store trendene i Europa.

29.03.2023

Koble på riktig dosering for barn

En liten kropp trenger tilpasset mengde medisin. Bruk derfor KOBLE til å sjekke riktig dosering av legemidler for barn.

22.03.2023

Et støtteverktøy for legemiddelgjennomganger

Hvordan kan et digitalt verktøy bidra til å unngå uhensiktsmessige legemiddelordinasjoner i sykehus?

10.03.2023

Riktig pille til riktig tid

Pling! Nå må du ta medisinen din.

I Halden kommune kan eldre få tablettene sine via en maskin hjemme. Dette gjør at hjemmetjenesten kan fokusere på de mellommenneskelige oppgavene.

Se på opptak om utrulling av elektroniske medisindispensere og prosessen så langt.

03.03.2023
    2 3 4 5