logo

Skanning reduserer risiko for å gjøre feil

Legemidler som gis til faste tidspunkt skal skannes.

Dette er det første steget mot lukket legemiddelsløyfe. Se på webinar om prosessen så langt.

Webinar: Skanning reduserer risiko for å gjøre feil
Aina Rødhammer Larsen og Karen Vik forteller om innføring av begrenset lukket legemiddelsløyfe.
Scanning i Metavision tar ikke lengre tid enn å velge produkt manuelt. Det som tar tid, er å legge om arbeidsprosesser.

Sykehuset Telemark og Akershus universitetssykehus har begynt å innføre den regionale standarden for lukket legemiddelsløyfe. Første steg i innføringen er skanning ved klargjøring av legemidler. Skanning av legemidler ved administrering innføres når mobil applikasjon for MetaVision tilgjengeliggjøres i Helse Sørøst. Bli med på webinar om erfaringer med innføring av den regionale standarden.

Presentasjon ved de lokale prosjektlederne Aina Rødhammer Larsen, Akershus universitetssykehus, og Karen Vik, Sykehusapotekene HF.

I 2020 startet Helse Sørøst et prosjekt for å innføre en regional standard for lukket legemiddelsløyfe. Målet er å øke pasientsikkerheten ved elektronisk verifisering (skanningskontroll) av legemidler og pasient ved klargjøring og administrering. Dette vil sørge for at rett pasient får rett legemiddel i rett dose til rett tid og på rett måte.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".