logo

Et støtteverktøy for legemiddelgjennomganger

Hvordan kan et digitalt verktøy bidra til å unngå uhensiktsmessige legemiddelordinasjoner i sykehus?

Webinar: Et støtteverktøy for legemiddelgjennomganger
Kristin Kvernrød forteller om muligheter for digitale løsninger som kan bidra til å unngå uhensiktsmessige legemiddelordinasjoner i sykehus.
Legemiddelgjennomganger i sykehuset reduserer risiko for reinnleggelser med 7%. Man ser også at henvendelser til akuttmottaket går ned.

I Helsedirektoratets årlige rapport over pasientskader for 2020 er det estimert at det oppstod minst én pasientskade i 13% av sykehusoppholdene i Norge. Legemiddelrelatert skade var den skadetypen som forekom hyppigst på tvers av alvorlighetsgrad. Mange feildoseringer er knyttet til feil i ordinasjonsfasen.

Derfor er det fokus i spesialisthelsetjenesten på å hindre pasientskader knyttet til legemiddelbehandling. Det er behov for en digital løsning som kan fange opp uhensiktsmessige ordinasjoner og forebygge mulige legemiddelrelaterte skader på en systematisk måte.

Sykehusapotekene HF foreslår å utvikle et analyseverktøy som kan bidra til å unngå uhensiktsmessige legemiddelordinasjoner i sykehus. På webinaret 17. mars kan du høre mer om hva de ønsker å oppnå.

Presentasjon ved Kristin Kvernrød, fagsjef farmasøytiske tjenester Kristin Kvernrød ved Sykehusapotekene HF.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".